за Криогенни нужди

Някои индустриални процеси изискват сферичните кранове да имат определена утечка при много ниски температури. В този случаи предлагаме криогенни сферични кранове с удължен капак, за температури под -50°С, с уплътнения и материали, подходящи за криогенни нужди. Криогенните сферични кранове са идеални, когато се изискват отлични характеристики и пълнопроходност без забавяне на времето за пълнене. Те се използват широко в производството, транспортирането и съхранението на газ и издържат дълго време.

Нашите криогенни сферични кранове са със стабилен висок капацитет на потока, надеждно уплътняване без утечки, с висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот.

Всеки наш сферичен кран за криогенни нужди е несравним по отношение на надеждност, стабилност и най-важното - с безопасността си – идеален за използване в инсталациите за разделяне на въздух, съхранение на втечнен природен газ, дистрибуцията и транспорта, нефтохимическата и медицинската промишленост.

 


Няма продукти в тази категория.