По приложение

Поради това, че гарнитурите и уплътнителните листи са относително евтини и не изглеждат сложни, критичната им функция в повечето машини и оборудване често се пренебрегва. Те обикновено не привличат много внимание, докато не се появи проблем с тях, или ако се налага скъпата им подмяна.

Уплътнителните листи, от които се режат гарнитури имат главна функция да предоставят надеждно уплътнение на газове или течности, които преминават през тръбопроводите.

От уплътнителните листи се правят гарнитури, които поемат неравностите и дефектите в уплътняваните повърхности. Това се осъществява чрез използване на външна сила, чрез която се смачква уплътнителния материал. Теоретично, само ако уплътняваните повърхности са перфектни няма да има нужда от клингеритени уплътнителни листи и гарнитури.

Предлагаме най-разнообразни листи клингерит, подходящи според състава си за всякакви индустриални приложения:


Няма продукти в тази категория.