Сравнeние уплътнителни листи

Подборът на правилния материал за гарнитури е от критично значение за сигурността на тръбопроводите! В таблицата по-долу са изложени аналозите на по-често използваните уплътнителни листи с подобни характеристики, произвеждани от различни фирми.

Променливите в работните условия са безкрайно различни за всяко приложение, но по-значимите от тях трябва да се вземат предвид при избора на уплътнителен материал, за да се избегне опасна ситуация,и повреда от неправилно подбрана гарнитура. Ако не можете да се справите с подбора с удоволствие ще Ви консултираме безплатно!

TEMAC

FRENZELIT

KLINGER

GAMBIT

TEMAFAST ECONOMY

 

C 4106*

AF-152, AF-153
AF-302

TEMAFAST

NOVAPRESS ACTIV

C 4242*, C 4300

AF-202

TEMAFAST SPECJAL

 

C 4304

AF-200

TEMAFLEX

NOVAPRESS BASIC
NOVAPRESS FLEXIBLE/815

C 4401

AF-300
AF-CD*

TEMASIL NG BLUE

NOWAPRESS UNIVERSAL

C4400

AF - OIL

TEMASIL  M

 

C 4408, C 4409

AF - 1000

TEMAPLUS

NOVAPRESS MULTI

C 4430, C4433

AF - 400

TEMACARB

NOVATEC SPECIAL

C 4500, C 4509 (Steel)

PARO -  GAMBIT

TEMACID

 

C 8200

 

TEMA - AUTO

 

C 6307, C 6327

 

NOVUS GRAFTEC

NOVATEC PREMIUM XP

TOP - GRAF