По температура

Уплътнителни листи според температурата на приложение. 

Уплътнителните листи, които предлагаме са подходящи за различни температурни диапазони. Всички обикновени уплътнителни листи от арамидни влакна и гума се втвърдяват при температури над 200°C.

Нашите уплътнителни листи на база NBR с арамидни влакна, остават еластични и компенсират топлинните движения на фланците, дори при температурата, която е специфицирана като пикова. Това е основното изискване за издръжливост при уплътнение, което прави гарнитурите от уплътнителни листи здрави, особено в инсталации, подложени на термални цикли.

Друг риск пред листите от арамид и гума са температурите, издържащи до около 380°C е оксидирането. Този процес кара еластомерите в сместа на уплътнителните листи да изгарят. За да се предотврати това, еластомерните компоненти на уплътнителните листи трябва да се изолират от химическото влияние на флуида и на околния кислород.

В температурния обхват от 380°C до 500 °C предлагаме графитни уплътнителни листи, а над 1000 °C сме готови да предложим слюдени уплътнителни листи за изключително високи температури.


Няма продукти в тази категория.