Аграрна промишленост

Използването на транспортни ленти в аграрната промишленост е силно разпространено.

Транспортните ленти за агробизнеса са проектирани така, че да отговарят на изискванията на приложението си в конкретния селскостопански отрасъл.

Транспортни ленти за тютюн, грозде, захар, торове и зърно, за хранене на животни и изнасяне на тор са само някои от селскостопанските приложения, които използват везни за транспортни ленти.

Те се използват в процеса на добиване, товарене, снабдяване и при обработка или замразяване на селскостопанска продукция – зеленчуци, плодове и други селскостопански продукти за опаковане, които се изпращат до търговците на дребно или други преработвателни предприятия.

Транспортните ленти се използват ефективно и за товарене на големи количества селскостопанска продукция в камиони, за да бъде транспортирана до крайната й дестинация.

Нашето обширно продуктово портфолио с дву- и трислойни PVC конвейерни ленти за селскостопанската индустрия предлага безопасни транспортни решения за всяко приложение. При промишлената обработка на плодове, зеленчуци, зърнени храни или фуражи, транспортните ни ленти работят надеждно за висок капацитет на транспортиране.

Хоризонталните ни или стръмни транспортни ленти, снабдени с v-профили, напречни профили или странични стени, изработени от различни материали, предлагат надеждно решение за всеки сектор от аграрната промишленост. За наклонени транспортьори ние Ви предлагаме индивидуални лентови решения с ъгъл на наклон до 90 °.

Нашите транспортни ленти за селското стопанство и животновъдството са специално проектирани, за да задоволят нуждите на земеделския и животновъдния сектор. Те са не само рентабилни, но и ефективни. 


Няма продукти в тази категория.