Предпазни клапани за пара

Предпазните клапани за пара са едни от най-важните елементи при производството, разпределението и използването на пара. Защо предпазният клапан за пара е толкова значим за безопасността на парата?

Състоянието на свръхналягане и разширяващата се пара могат да доведат до повреда на котела. За да се предотвратят такива ситуации, се използва предпазен клапан за пара, служещ за освобождаване на прекомерно високото налягане. Предпазните клапани за пара защитават парните системи и съдовете от свръхналягане.

Ако предпазният клапан за пара е настроен за отваряне на 10 bar, то той ще се отвори точно на 10 bar и ще стои отворен, докато налягането падне до около 4-5 % под настроеното налягане. Предпазните клапани отделят неутрален газ и пара в случай на свръхналягане. Веднага след като нормалните условия на работа се възстановят, те се затварят и не освобождават повече пара.

Тъй като предпазните клапани за пара често са последната връзка в веригата за безопасност, е задължително те да останат в експлоатация при всички случаи. Котлите, парогенераторите и всички видове съдове под налягане и за съхранение на пара под високо налягане задължително  се нуждаят от инсталирани предпазни вентили / предпазни клапани. При по-високо налягане дори се монтират поне два броя предпазни клапани за пара – за защита в случай на отказ или дефект на някой от тях.

Какви са различните видове парозащитни вентили, как се подбират, оразмеряват и монтират? Можете да откриете типовете предпазни клапани, които предлагаме по-долу:


Предпазен клапан - за пара - за високо налягане Si 6106

Предпазен клапан - за пара - за високо налягане Si 6106

Предпазен клапан - за пара - за високо налягане Si 6106 Парният предпазен клапан тип Si 6106 може да се използва с пара под налягане до максимум 180 бара. Предпазният вентил за пара под високо налягане може да бъде доставен във вариант с фланци или в заваръчни краища на входа. Заваръчните краища се използват главно за приложения с високо наля..

0.00лв

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)