Неръждаем тройник - редукционен - безшевен - DIN EN 10253  

Неръждаем тройник - схема

Основното приложение на неръждаемия тройник за челна заварка от безшевен тип е да свърже под 90° определен клон на тръбопровода, след което участъкът да продължи по посока на първоначалната ос.

Стандартно се предлагат два типа неръждаеми тройници – равнопроходни или редуциращи. Равнопроходният безшевен тройник от неръждаема стомана се ползва за свързване на 3 тръби с еднакъв диаметър, а редуциращият - за свързване с тръба с по-малък диаметър.

Характеристики на неръждаемия тройник

 • Тройниците от неръждаема стомана имат 3 отвора за свързване на отделни секции на тръбата
 • Равнопроходният неръждаем тройник има скосени краища на трите си отвора за по-лесна заварка
 • Връзките на неръждаемите тройници направени чрез заварка гарантират липса на течове и са по-сигурни
 • Неръждаемият тройник, изработен от стомана 316/316L се ползва на места, където е необходима по-голяма якост от тази на неръждаема стомана 304

Безшевният неръждаеми тройник се ползва обикновено на места с висок риск от корозия, високо или динамично налягане, завишени температури, висока степен на вибрации или в системи, където се изисква липса на всякаква утечка.

(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)

Материал D D2 s s2

Артикулен код

1,4541 26,9 21,3 2,3 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-026-021X23-2
1,4541 33,7 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-021X26-2
1,4541 33,7 21,3 4,0 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-021X40-2
1,4541 33,7 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-026X26-2
1,4541 33,7 26,9 3,2 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-026X32-2
1,4541 42,4 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-021X26-2
1,4541 42,4 21,3 3,6 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-021X36-2
1,4541 42,4 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-026X26-2
1,4541 42,4 26,9 3,6 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-026X36-2
1,4541 42,4 33,7 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-033X26-2
1,4541 48,3 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-021X26-2
1,4541 48,3 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-026X26-2
1,4541 48,3 26,9 4,0 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-026X40-2
1,4541 48,3 33,7 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-033X26-2
1,4541 48,3 33,7 5,0 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-033X50-2
1,4541 48,3 42,4 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-042X26-2
1,4541 60,3 21,3 2,0 1,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-021X20-2
1,4541 60,3 21,3 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-021X29-2
1,4541 60,3 26,9 2,0 1,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-026X20-2
1,4541 60,3 26,9 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-026X29-2
1,4541 60,3 33,7 2,0 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-033X20-2
1,4541 60,3 33,7 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-033X29-2
1,4541 60,3 33,7 5,6 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-033X56-2    
1,4541 60,3 42,4 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-042X29-2    
1,4541 60,3 42,4 5,6 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-042X56-2    
1,4541 60,3 48,3 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X29-2
1,4541 60,3 48,3 4,5 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X45-2
1,4541 60,3 48,3 5,6 5,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X56-2    
1,4541 76,1 33,7 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-033X29-2
1,4541 76,1 42,4 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-042X29-2
1,4541 76,1 48,3 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-048X29-2
1,4541 76,1 60,3 2,9 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-060X29-2
1,4541 88,9 48,3 3,2 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-048X32-2
1,4541 88,9 48,3 5,6 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-048X56-2    
1,4541 88,9 60,3 3,2 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-060X32-2
1,4541 88,9 60,3 5,6 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-060X56-2    
1,4541 88,9 76,1 3,2 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-076X32-2    
1,4541 88,9 76,1 5,6 5,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-076X56-2    
1,4541 114,3 48,3 3,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-048X36-2    
1,4541 114,3 60,3 3,6 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-060X36-2    
1,4541 114,3 60,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-060X63-2    
1,4541 114,3 76,1 3,6 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-076X36-2    
1,4541 114,3 76,1 6,3 5,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-076X63-2
1,4541 114,3 88,9 3,6 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-088X36-2
1,4541 114,3 88,9 6,3 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-088X63-2
1,4541 139,7 88,9 4,0 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-088X40-2
1,4541 139,7 114,3 4,0 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-114X40-2    
1,4541 139,7 114,3 6,3 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-114X63-2    
1,4541 168,3 76,1 4,5 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-076X45-2
1,4541 168,3 88,9 4,5 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-088X45-2    
1,4541 168,3 88,9 7,1 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-088X71-2    
1,4541 168,3 114,3 4,5 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-114X45-2
1,4541 168,3 114,3 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-114X71-2    
1,4541 168,3 139,7 4,5 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-139X45-2
1,4541 168,3 139,7 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-139X71-2
1,4541 219,1 114,3 6,3 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-114X63-2
1,4541 219,1 139,7 6,3 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-139X63-2
1,4541 219,1 168,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-168X63-2    
1,4541 219,1 168,3 8,0 7,1 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-168X80-2
1,4541 273,0 168,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-273-168X63-2    
1,4541 273,0 219,1 6,3 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-273-219X63-2
1,4541 323,9 219,1 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-323-219X71-2
1,4571 26,9 21,3 2,3 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-026-021X23-4    
1,4571 26,9 21,3 3,2 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-026-021X32-4
1,4571 33,7 21,3 2,0 1,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-021X20-4
1,4571 33,7 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-021X26-4
1,4571 33,7 21,3 4,5 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-021X45-4
1,4571 33,7 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-026X26-4
1,4571 33,7 26,9 4,0 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-033-026X40-4
1,4571 42,4 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-021X26-4
1,4571 42,4 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-026X26-4
1,4571 42,4 26,9 3,6 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-026X36-4
1,4571 42,4 33,7 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-042-033X26-4
1,4571 48,3 21,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-021X26-4
1,4571 48,3 26,9 2,6 2,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-026X26-4
1,4571 48,3 26,9 5,0 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-026X50-4    
1,4571 48,3 33,7 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-033X26-4
1,4571 48,3 33,7 5,0 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-033X50-4    
1,4571 48,3 42,4 2,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-042X26-4    
1,4571 48,3 42,4 5,0 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-048-042X50-4    
1,4571 60,3 21,3 2,9 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-021X29-4
1,4571 60,3 26,9 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-026X29-4
1,4571 60,3 33,7 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-033X29-4
1,4571 60,3 33,7 5,6 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-033X56-4    
1,4571 60,3 42,4 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-042X29-4
1,4571 60,3 42,4 4,5 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-042X45-4
1,4571 60,3 42,4 5,6 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-042X56-4    
1,4571 60,3 48,3 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X29-4    
1,4571 60,3 48,3 4,5 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X45-4
1,4571 60,3 48,3 5,6 5,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-060-048X56-4    
1,4571 76,1 33,7 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-033X29-4
1,4571 76,1 42,4 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-042X29-4    
1,4571 76,1 48,3 2,9 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-048X29-4    
1,4571 76,1 60,3 2,9 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-076-060X29-4
1,4571 88,9 42,4 3,2 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-042X32-4
1,4571 88,9 48,3 3,2 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-048X32-4    
1,4571 88,9 60,3 3,2 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-060X32-4
1,4571 88,9 60,3 5,6 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-060X56-4    
1,4571 88,9 76,1 3,2 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-076X32-4
1,4571 88,9 76,1 5,6 5,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-088-076X56-4
1,4571 114,3 48,3 3,6 2,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-048X36-4    
1,4571 114,3 60,3 3,6 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-060X36-4
1,4571 114,3 60,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-060X63-4    
1,4571 114,3 76,1 3,6 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-076X36-4
1,4571 114,3 88,9 3,6 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-088X36-4
1,4571 114,3 88,9 6,3 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-114-088X63-4    
1,4571 139,7 60,3 2,6 2,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-060X26-4
1,4571 139,7 60,3 4,0 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-060X40-4
1,4571 139,7 76,1 4,0 2,9 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-076X40-4    
1,4571 139,7 88,9 4,0 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-088X40-4
1,4571 139,7 88,9 6,3 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-088X63-4    
1,4571 139,7 114,3 4,0 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-114X40-4
1,4571 139,7 114,3 6,3 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-139-114X63-4
1,4571 168,3 88,9 4,5 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-088X45-4
1,4571 168,3 88,9 7,1 5,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-088X71-4    
1,4571 168,3 114,3 4,5 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-114X45-4
1,4571 168,3 114,3 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-114X71-4
1,4571 168,3 139,7 4,5 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-139X45-4    
1,4571 168,3 139,7 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-168-139X71-4    
1,4571 219,1 88,9 6,3 3,2 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-088X63-4    
1,4571 219,1 114,3 6,3 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-114X63-4    
1,4571 219,1 139,7 6,3 4,0 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-139X63-4
1,4571 219,1 168,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-168X63-4    
1,4571 219,1 168,3 8,0 7,1 Неръждаем тройник редукционен RTNL-219-168X80-4    
1,4571 273,0 114,3 6,3 3,6 Неръждаем тройник редукционен RTNL-273-114X63-4    
1,4571 273,0 168,3 6,3 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-273-168X63-4    
1,4571 273,0 219,1 6,3 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-273-219X63-4
1,4571 323,9 168,3 7,1 4,5 Неръждаем тройник редукционен RTNL-323-168X71-4
1,4571 323,9 219,1 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-323-219X71-4
1,4571 323,9 273,0 7,1 6,3 Неръждаем тройник редукционен RTNL-323-273X71-4    

 

Обща спецификация
Материал: Безшевен неръждаем тройник от 1.4462, 304L, 316L
Начин на присъединяване

за челна заварка

Приложение:
 • неръждаеми тройници за химическата индустрия
 • неръждаем тройник за водоснабдителни нужди
 • тройник от неръждаема стомана за рафинерийна промишленост
 • неръждаеми тройници за хранително-вкусовата промишленост
 • тройник от неръждаема стомана за фармацевтична промишленост
 • Енергетика
Стандарт DIN EN10253
Продуктов лист

Неръждаем тройник безшевен - редуциращ - DIN EN 10253

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаем тройник - редукционен - безшевен - DIN EN 10253

 • Производител: Germany
 • Наличност: В наличност
 • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаем тройник - равнопроходен - безшевен - DIN EN 10253

Неръждаем тройник - равнопроходен - безшевен - DIN EN 10253

Неръждаем тройник - равнопроходен - безшевен - DIN EN 10253   Основното приложение на неръждаемия тройник за челна заварка от безшевен тип е да свърже под 90° определен клон на тръбопровода, след което участъкът да продължи по посока на първоначалната ос. Стандартно се предлагат два типа неръждаеми тройници – равнопрохо..

0.00лв

Неръждаем тройник на резба - ISO4144

Неръждаем тройник на резба - ISO4144

Неръждаем тройник на резба -  ISO4144 Равнопроходните неръждаеми тройници на резба са фитинги, които се състоят от 3 отвора с еднакъв размер женска резба, като 2 от тях лежат на една и съща ос, а третият е разположен под 90 градуса. Тройниците от неръждаема стомана на резба се използват за свързване на 3 тръби, които ..

0.00лв

Неръждаем редуциращ тройник на резба

Неръждаем редуциращ тройник на резба

Неръждаем редуциращ тройник на резба Редуциращите неръждаеми тройници на резба са фитинги, които се състоят от 3 отвора с женска резба, като 2 от тях лежат на една и съща ос, а третият е разположен под 90 градуса. При това два от отворите са с еднаква резба, а третият  – с различна – редуцираща. Редуциращ..

0.00лв

Тагове: Неръждаем, тройник, редукционен, безшевен, DIN EN 10253