Неръждаеми концентрични преходи – шевни - DIN 2616

Концентричните преходи от неръждаема стомана от шевен тип се използват при средни до ниски налягания, когато е необходимо да се намали диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък на дадено място.

Този тип концентричен преход е с голям диаметър от дената страна и малък диаметър от другата, като двата диаметъра се намират на обща ос и са центрирани. Най-общо, разликата в диаметрите обикновено не трябва да надвишава 2 или 3 размера, за да се предотврати силния пад на налягането в тръбопровода.

Ако се налага по-голямо редуциране от 3 размера, се ползват няколко поредни неръждаеми концентрични прехода и намаляването става постепенно. Неръждаемите концентрични шевни преходи са проектирани с голям и малък диаметър на срещуположния край, и конусовидна част за осъществяване на прехода. Конструкцията им е заварена и е подходяща за не толкова критични приложения в промишлеността, изискващи устойчивост на корозия и по-високи температури.

(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)

Материал D D2 s s2 L Артикулен код
1,4307 33,7 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-J
1,4307 33,7 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-J
1,4307 42,4 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-J
1,4307 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-J
1,4307 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-J
1,4307 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-J
1,4307 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-J
1,4307 60,3 26,9 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-J
1,4307 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-J
1,4307 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-J
1,4307 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-048-J
1,4307 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-J
1,4307 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-J
1,4307 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-060-J
1,4307 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-J
1,4307 88,9 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-060-J
1,4307 88,9 76,1 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-J
1,4307 114,3 60,3 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-J
1,4307 114,3 76,1 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-J
1,4307 114,3 88,9 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-J
1,4307 139,7 76,1 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-J
1,4307 139,7 88,9 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-J
1,4307 139,7 114,3 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-J
1,4307 168,3 88,9 2,6 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-088-J
1,4307 168,3 114,3 2,6 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-114-J
1,4307 168,3 139,7 2,6 2,6 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-139-J
1,4307 219,1 114,3 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-114-J
1,4307 219,1 139,7 2,9 2,9 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-139-J
1,4307 219,1 168,3 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-168-J
1,4541 26,9 17,2 2,0 1,8 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-017-2
1,4541 26,9 21,3 2,0 2,0 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-021-2
1,4541 33,7 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-2
1,4541 33,7 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-2
1,4541 42,4 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-2
1,4541 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-2
1,4541 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-2
1,4541 48,3 21,3 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-021-2
1,4541 48,3 26,9 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-026-2
1,4541 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-2
1,4541 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-2
1,4541 60,3 26,9 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-2
1,4541 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-2
1,4541 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-2
1,4541 76,1 33,7 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-033-2
1,4541 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-2
1,4541 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-2
1,4541 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-2
1,4541 88,9 76,1 2,6 2,3 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-2
1,4541 114,3 60,3 2,6 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-2
1,4541 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-2
1,4541 114,3 88,9 2,6 2,3 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-2
1,4541 139,7 76,1 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-2
1,4541 139,7 76,1 4,0 2,9 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-340-2
1,4541 139,7 88,9 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-2
1,4541 139,7 88,9 4,0 3,2 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-240-2
1,4541 139,7 114,3 2,9 2,6 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-2
1,4541 168,3 60,3 2,6 2,0 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-060-2
1,4541 168,3 76,1 2,9 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-076-2
1,4541 168,3 88,9 4,5 3,2 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-345-2
1,4541 168,3 139,7 4,5 4,0 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-145-2
1,4571 17,2 10,2 2,0 1,6 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-017-010-4
1,4571 17,2 13,5 2,0 1,6 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-017-013-4
1,4571 21,3 10,2 2,0 1,6 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-010-4
1,4571 21,3 13,5 2,0 1,8 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-013-4
1,4571 21,3 17,2 2,0 1,8 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-021-017-4
1,4571 26,9 17,2 2,0 1,8 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-017-4
1,4571 26,9 21,3 2,0 2,0 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-021-4
1,4571 33,7 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-4
1,4571 33,7 21,3 2,6 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-226-4
1,4571 33,7 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-4
1,4571 33,7 26,9 2,6 2,3 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-126-4
1,4571 42,4 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-4
1,4571 42,4 21,3 2,6 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-326-4
1,4571 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-4
1,4571 42,4 26,9 2,6 2,3 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-226-4
1,4571 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-4
1,4571 42,4 33,7 2,6 2,6 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-126-4
1,4571 48,3 21,3 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-021-4
1,4571 48,3 26,9 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-026-4
1,4571 48,3 26,9 2,6 2,3 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-326-4
1,4571 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-4
1,4571 48,3 33,7 2,6 2,6 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-226-4
1,4571 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-4
1,4571 48,3 42,4 2,6 2,6 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-126-4
1,4571 60,3 21,3 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-021-4
1,4571 60,3 26,9 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-4
1,4571 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-4
1,4571 60,3 33,7 2,9 2,6 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-329-4
1,4571 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-4
1,4571 60,3 42,4 2,9 2,6 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-229-4
1,4571 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-048-4
1,4571 60,3 48,3 2,9 2,6 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-129-4
1,4571 76,1 33,7 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-033-4
1,4571 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-4
1,4571 76,1 42,4 2,9 2,6 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-329-4
1,4571 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-4
1,4571 76,1 48,3 2,9 2,6 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-229-4
1,4571 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-060-4
1,4571 76,1 60,3 2,9 2,9 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-129-4
1,4571 88,9 33,7 2,6 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-033-4
1,4571 88,9 42,4 2,6 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-042-4
1,4571 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-4
1,4571 88,9 48,3 3,2 2,6 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-332-4
1,4571 88,9 60,3 2,6 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-060-4
1,4571 88,9 60,3 3,2 2,9 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-232-4
1,4571 88,9 76,1 2,6 2,3 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-4
1,4571 88,9 76,1 3,2 2,9 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-132-4
1,4571 114,3 48,3 2,6 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-048-4
1,4571 114,3 60,3 2,6 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-4
1,4571 114,3 60,3 3,6 2,9 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-336-4
1,4571 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-4
1,4571 114,3 76,1 3,6 2,9 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-236-4
1,4571 114,3 88,9 2,6 2,3 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-4
1,4571 114,3 88,9 3,6 3,2 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-136-4
1,4571 139,7 60,3 2,9 2,0 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-060-4
1,4571 139,7 76,1 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-4
1,4571 139,7 88,9 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-4
1,4571 139,7 88,9 4,0 3,2 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-240-4
1,4571 139,7 114,3 2,6 2,6 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-4
1,4571 139,7 114,3 4,0 3,6 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-140-4
1,4571 168,3 60,3 2,6 2,0 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-060-4
1,4571 168,3 76,1 2,9 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-076-4
1,4571 168,3 88,9 2,9 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-088-4
1,4571 168,3 114,3 2,9 2,6 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-114-4
1,4571 168,3 114,3 4,5 3,6 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-245-4
1,4571 168,3 139,7 2,9 2,6 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-139-4
1,4571 219,1 114,3 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-114-4
1,4571 219,1 139,7 2,9 2,9 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-139-4
1,4571 219,1 168,3 2,9 2,9 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-168-4
316L 26,9 17,2 2,0 1,8 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-017-N
316L 26,9 21,3 2,0 2,0 38 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-026-021-N
316L 33,7 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-021-N
316L 33,7 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-033-026-N
316L 42,4 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-021-N
316L 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-026-N
316L 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-042-033-N
316L 48,3 21,3 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-021-N
316L 48,3 26,9 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-026-N
316L 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-033-N
316L 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-048-042-N
316L 60,3 26,9 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-026-N
316L 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-033-N
316L 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-042-N
316L 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-060-048-N
316L 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-042-N
316L 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-048-N
316L 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-076-060-N
316L 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-048-N
316L 88,9 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-060-N
316L 88,9 76,1 2,3 2,0 90 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-088-076-N
316L 114,3 60,3 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-060-N
316L 114,3 76,1 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-076-N
316L 114,3 88,9 2,3 2,0 100 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-114-088-N
316L 139,7 76,1 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-076-N
316L 139,7 88,9 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-088-N
316L 139,7 114,3 2,6 2,3 127 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-139-114-N
316L 168,3 60,3 2,6 2,0 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-060-N
316L 168,3 76,1 2,6 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-076-N
316L 168,3 88,9 2,6 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-088-N
316L 168,3 114,3 2,6 2,3 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-114-N
316L 168,3 139,7 2,6 2,6 140 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-168-139-N
316L 219,1 114,3 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-114-N
316L 219,1 139,7 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-139-N
316L 219,1 168,3 2,9 2,6 152 Неръждаем концентричен преход - шевен RK-219-168-N

Обща спецификация
Материал: Шевен неръждаем концентричен преход от 1.4462, 304L, 316L
Начин на присъединяване За заварка - челна
Приложение:
  • Концентрични преходи за химическата индустрия
  • Концентрични безшевни преходи за водоснабдителни нужди
  • Рафинерийна промишленост
  • Концентрични неръждаеми преходи за хранително-вкусовата промишленост
  • Фармацевтична промишленост
  • Енергетика
Стандарт EN 10253-4 (стар DIN 2616-W)
Продуктов лист

Неръждаем концентричен преход - шевен

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616

  • Производител: Germany
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаеми концентрични преходи – безшевни Неръждаемите концентрични преходи са тип фитинги, които свързват две тръби от различни диаметри. Безшевните концентрични преходи от неръждаема стомана са налични в множество неръждаеми материали, според приложението, като се предлагат както в цолови, така и в метрични размери. Неръждаемите к..

0.00лв

Неръждаем ексцентричен преход - безшевен

Неръждаем ексцентричен преход - безшевен

Неръждаеми ексцентрични преходи – безшевни Ексцентричните преходи от неръждаема стомана са тип фитинги за челна заварка, които се произвеждат с един голям диаметър и един малък диаметър, като центърът на малкия отвор е изместен от оста на големия. Това означава че ексцентричният преход от безшевен тип може да свърже тръби, ..

0.00лв

Неръждаем ексцентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаем ексцентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаеми ексцентрични преходи – шевни DIN 2616 Ексцентричните преходи от шевен тип имат такава форма, при която едната стена на прехода е симетрична на тръбата, а другата е скосена конусовидно. Ексцентричните неръждаеми преходи са заварени и се ползват за свързване на две тръби с различен диаметър, чийто центрове не се намират ..

0.00лв

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9 Шевните и безшевни концентрични преходи от неръждаема стомана по ASME B16.9, се използват при средни до ниски налягания, за намаляване на диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък в определена точка на тръбопровода. Този тип фитинги за заварка са широко използвани при ..

0.00лв

Тагове: Неръждаем, концентричен преход, шевен, DIN 2616