Неръждаеми ексцентрични преходи – шевни

DIN 2616 Ексцентричните преходи от шевен тип имат такава форма, при която едната стена на прехода е симетрична на тръбата, а другата е скосена конусовидно. Ексцентричните неръждаеми преходи са заварени и се ползват за свързване на две тръби с различен диаметър, чийто центрове не се намират на една и съща ос. 

Неръждаемите ексцентрични преходи, ако са монтирани обратно по посоката на движение на флуида, служат за увеличаване на дебита му.

Висококачествените ни ексцентрични преходи от неръждаема стомана по DIN2616 са произведени от различни класове благородна стомана според клиентска спецификация, включително от 1,4541 и 1.4571.

Ексцентричните преходи от шевен тип са с повишена корозийна устойчивост и могат да се ползват дълго време без повреда. Могат да се ползват навсякъде, където се използват  и шевните концентрични преходи, с изключение на места с много високо налягане или такива с критична степен на опасност. Освен на заварка, предлагаме неръждаеми ексцентрични преходи и на резба.

Предимства на ексцентричните неръждаеми преходи от шевен тип по DIN2616:

 • Устойчиви на влага и корозия
 • Издържат силно вариращи температури
 • Гладки или награпени повърхности по избор
 • По-икономичен вариант са от безшевните ексцентрични преходи и могат да се ползват почти във всички приложения, в които и безшевните.

Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)

Материал D D2 s s2 L Артикулен код
1,4541 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-026-2
1,4541 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-033-2
1,4541 42,4 33,7 2,6 2,6 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-126-2
1,4541 48,3 26,9 2,0 2,0 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-026-2
1,4541 48,3 26,9 2,6 2,3 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-326-2
1,4541 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-033-2
1,4541 48,3 42,4 2,6 2,6 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-126-2
1,4541 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-033-2
1,4541 60,3 33,7 2,9 2,6 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-329-2
1,4541 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-042-2
1,4541 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-048-2
1,4541 60,3 48,3 2,6 2,6 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-126-2
1,4541 60,3 48,3 2,9 2,6 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-129-2
1,4541 76,1 33,7 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-033-2
1,4541 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-042-2
1,4541 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-048-2
1,4541 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-060-2
1,4541 76,1 60,3 2,9 2,9 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-129-2
1,4541 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-048-2
1,4541 88,9 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-060-2
1,4541 88,9 60,3 3,2 2,9 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-232-2
1,4541 88,9 76,1 2,3 2,3 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-076-2
1,4541 114,3 60,3 2,6 2,0 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-060-2
1,4541 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-076-2
1,4541 114,3 88,9 2,6 2,3 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-088-2
1,4541 139,7 76,1 2,9 2,3 127 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-139-076-2
1,4541 139,7 114,3 2,6 2,6 127 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-139-114-2
1,4541 168,3 88,9 2,6 2,3 140 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-168-088-2
1,4541 168,3 114,3 2,9 2,6 140 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-168-114-2
1,4541 219,1 139,7 2,9 2,9 152 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-219-139-2
1,4571 26,9 17,2 1,6 1,6 38 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-026-017-4
1,4571 26,9 21,3 2,0 2,0 38 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-026-021-4
1,4571 33,7 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-033-021-4
1,4571 33,7 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-033-026-4
1,4571 42,4 21,3 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-021-4
1,4571 42,4 26,9 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-026-4
1,4571 42,4 26,9 2,6 2,3 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-226-4
1,4571 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-042-033-4
1,4571 48,3 26,9 2,0 2,0 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-026-4
1,4571 48,3 26,9 2,6 2,3 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-326-4
1,4571 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-033-4
1,4571 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-042-4
1,4571 48,3 42,4 2,6 2,6 64 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-048-126-4
1,4571 60,3 26,9 2,9 2,3 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-429-4
1,4571 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-033-4
1,4571 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-042-4
1,4571 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-048-4
1,4571 60,3 48,3 2,9 2,6 76 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-060-129-4
1,4571 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-042-4
1,4571 76,1 42,4 2,9 2,6 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-329-4
1,4571 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-048-4
1,4571 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-076-060-4
1,4571 88,9 48,3 2,6 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-048-4
1,4571 88,9 60,3 2,6 2,0 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-060-4
1,4571 88,9 76,1 2,6 2,3 90 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-088-076-4
1,4571 114,3 48,3 3,6 2,6 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-436-4
1,4571 114,3 60,3 2,6 2,0 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-060-4
1,4571 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-076-4
1,4571 114,3 76,1 3,6 2,9 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-236-4
1,4571 114,3 88,9 2,6 2,3 100 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-114-088-4
1,4571 139,7 76,1 2,6 2,3 127 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-139-076-4
1,4571 139,7 88,9 2,9 2,6 127 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-139-088-4
1,4571 139,7 114,3 2,9 2,6 127 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-139-114-4
1,4571 168,3 88,9 2,6 2,3 140 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-168-088-4
1,4571 168,3 114,3 2,9 2,6 140 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-168-114-4
1,4571 168,3 139,7 2,9 2,6 140 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-168-139-4
1,4571 219,1 139,7 2,9 2,9 152 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-219-139-4
1,4571 219,1 168,3 2,9 2,9 152 Неръждаем ексцентричен преход - заварен RE-219-168-4

Обща спецификация
Материал: Шевен неръждаем ексцентричен преход от 1.4462, 304L, 316L
Начин на присъединяване За заварка - челна
Приложение:
 • ексцентричните преходи служат за свързване на големи и малки тръби
 • с ексцентрични преходи се намалява шума и вибрациите
 • преходите от ексцентричен тип изискват по-малко място за монтаж
 • Поемат шумовете от движението на флуида по стените на тръбите
 • Ексцентричните преходи създават по-малко турбуленция или създаване на балони
Стандарт DIN 2616, DIN EN 10253-4/A
Продуктов лист

Неръждаем ексцентричен преход - шевен

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаем ексцентричен преход - шевен - DIN 2616

 • Производител: Germany
 • Наличност: В наличност
 • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаеми концентрични преходи – безшевни Неръждаемите концентрични преходи са тип фитинги, които свързват две тръби от различни диаметри. Безшевните концентрични преходи от неръждаема стомана са налични в множество неръждаеми материали, според приложението, като се предлагат както в цолови, така и в метрични размери. Неръждаемите к..

0.00лв

Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаеми концентрични преходи – шевни - DIN 2616 Концентричните преходи от неръждаема стомана от шевен тип се използват при средни до ниски налягания, когато е необходимо да се намали диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък на дадено място. Този тип концентричен преход е с голям диаметър от дената страна и малък ди..

0.00лв

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9 Шевните и безшевни концентрични преходи от неръждаема стомана по ASME B16.9, се използват при средни до ниски налягания, за намаляване на диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък в определена точка на тръбопровода. Този тип фитинги за заварка са широко използвани при ..

0.00лв

Тагове: Неръждаем, ексцентричен преход, шевен, DIN 2616