Неръждаеми ексцентрични преходи – безшевни

Ексцентричните преходи от неръждаема стомана са тип фитинги за челна заварка, които се произвеждат с един голям диаметър и един малък диаметър, като центърът на малкия отвор е изместен от оста на големия.

Това означава че ексцентричният преход от безшевен тип може да свърже тръби, които се намират в различни успоредни оси. Ексцентричните преходи от неръждаема стомана обикновено се монтират преди смукателната част на помпи с тясната част към помпата. Така ексцентричният преход предотвратява създаването на въздушен балон преди смукателната част. Ексцентричните неръждаеми преходи представляват прост тип фитинг за заварка, който може да свърже тръби от различни размери, при които няма съвпадение на центровете им.

Хоризонтално монтираните ексцентрични преходи предотвратяват събирането на въздушни мехури в течностите. Затова в тези случаи не се ползват концентрични преходи, тъй като при тях постепенното събиране на мехури ще доведе до създаването на голям въздушен балон, който може да повреди помпата или да породи кавитация. Ексцентричните преходи за газови нужди са с плоско дъно, което позволява събирането и дренажа на масла или конденз в най-ниските точки.

Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)

Материал D D2 s s2 L Код за поръчка
1,4541 26,6 21,0 2,0 2,0 38 Ексцентричен преход NE-026-021-2
1,4541 33,7 21,3 2,6 2,0 50 Ексцентричен преход NE-033-226-2
1,4541 33,7 21,3 3,2 3,2 50 Ексцентричен преход NE-033-232-2
1,4541 33,7 26,9 2,0 1,6 50 Ексцентричен преход NE-033-026-2
1,4541 33,7 26,9 2,6 2,3 50 Ексцентричен преход NE-033-126-2
1,4541 42,4 21,3 2,6 2,0 50 Ексцентричен преход NE-042-326-2
1,4541 42,4 21,3 3,6 3,2 50 Ексцентричен преход NE-042-336-2
1,4541 42,4 26,9 2,6 2,3 50 Ексцентричен преход NE-042-226-2
1,4541 42,4 33,7 2,6 2,6 50 Ексцентричен преход NE-042-126-2
1,4541 42,4 33,7 3,6 3,2 50 Ексцентричен преход NE-042-136-2
1,4541 48,3 21,3 2,6 2,0 64 Ексцентричен преход NE-048-426-2
1,4541 48,3 26,9 2,6 2,3 64 Ексцентричен преход NE-048-326-2
1,4541 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Ексцентричен преход NE-048-033-2
1,4541 48,3 33,7 2,6 2,6 64 Ексцентричен преход NE-048-226-2
1,4541 48,3 33,7 4,0 3,2 64 Ексцентричен преход NE-048-240-2
1,4541 60,3 26,9 2,9 2,3 76 Ексцентричен преход NE-060-429-2
1,4541 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Ексцентричен преход NE-060-033-2
1,4541 60,3 33,7 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-329-2
1,4541 60,3 33,7 4,5 3,2 76 Ексцентричен преход NE-060-345-2
1,4541 60,3 33,7 5,6 4,5 76 Ексцентричен преход NE-060-356-2
1,4541 60,3 42,4 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-229-2
1,4541 60,3 42,4 4,5 3,6 76 Ексцентричен преход NE-060-245-2
1,4541 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Ексцентричен преход NE-060-048-2
1,4541 60,3 48,3 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-129-2
1,4541 60,3 48,3 4,5 3,6 76 Ексцентричен преход NE-060-145-2
1,4541 76,1 33,7 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-033-2
1,4541 76,1 33,7 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-429-2
1,4541 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-042-2
1,4541 76,1 42,4 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-329-2
1,4541 76,1 42,4 5,0 3,6 90 Ексцентричен преход NE-076-350-2
1,4541 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-048-2
1,4541 76,1 48,3 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-229-2
1,4541 76,1 48,3 5,0 4,0 90 Ексцентричен преход NE-076-250-2
1,4541 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-060-2
1,4541 76,1 60,3 2,9 2,9 90 Ексцентричен преход NE-076-129-2
1,4541 76,1 60,3 5,6 4,0 90 Ексцентричен преход NE-076-156-2
1,4541 88,9 48,3 3,2 2,6 90 Ексцентричен преход NE-088-332-2
1,4541 88,9 48,3 5,6 4,0 90 Ексцентричен преход NE-088-356-2
1,4541 88,9 60,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-088-060-2
1,4541 88,9 60,3 3,2 2,9 90 Ексцентричен преход NE-088-232-2
1,4541 88,9 60,3 5,6 4,5 90 Ексцентричен преход NE-088-256-2
1,4541 88,9 76,1 3,2 2,9 90 Ексцентричен преход NE-088-132-2
1,4541 88,9 76,1 5,6 5,6 90 Ексцентричен преход NE-088-156-2
1,4541 114,3 48,3 6,3 4,0 100 Ексцентричен преход NE-114-463-2
1,4541 114,3 60,3 2,6 2,0 100 Ексцентричен преход NE-114-060-2
1,4541 114,3 60,3 3,6 2,9 100 Ексцентричен преход NE-114-336-2
1,4541 114,3 60,3 6,3 4,5 100 Ексцентричен преход NE-114-363-2
1,4541 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Ексцентричен преход NE-114-076-2
1,4541 114,3 76,1 3,6 2,9 100 Ексцентричен преход NE-114-236-2
1,4541 114,3 88,9 3,6 3,2 100 Ексцентричен преход NE-114-136-2
1,4541 114,3 88,9 6,3 5,6 100 Ексцентричен преход NE-114-163-2
1,4541 139,7 76,1 4,0 2,9 127 Ексцентричен преход NE-139-340-2
1,4541 139,7 88,9 4,0 3,2 127 Ексцентричен преход NE-139-240-2
1,4541 139,7 114,3 4,0 3,6 127 Ексцентричен преход NE-139-140-2
1,4541 168,3 88,9 4,5 3,2 140 Ексцентричен преход NE-168-345-2
1,4541 168,3 114,3 4,5 3,6 140 Ексцентричен преход NE-168-245-2
1,4541 168,3 114,3 7,1 6,3 140 Ексцентричен преход NE-168-271-2
1,4541 219,1 114,3 6,3 3,6 152 Ексцентричен преход NE-219-363-2
1,4541 219,1 114,3 8,0 6,3 152 Ексцентричен преход NE-219-380-2
1,4541 219,1 168,3 6,3 4,5 153 Ексцентричен преход NE-219-163-2
1,4541 273,0 168,3 6,3 4,5 178 Ексцентричен преход NE-273-263-2
1,4541 273,0 219,1 6,3 6,3 178 Ексцентричен преход NE-273-163-2
1,4571 26,9 17,2 1,6 1,6 38 Ексцентричен преход NE-026-017-4
1,4571 26,9 21,3 2,0 2,0 38 Ексцентричен преход NE-026-021-4
1,4571 26,9 21,3 2,3 2,0 38 Ексцентричен преход NE-026-123-4
1,4571 33,7 21,3 2,0 1,6 50 Ексцентричен преход NE-033-021-4
1,4571 33,7 21,3 2,6 2,0 50 Ексцентричен преход NE-033-226-4
1,4571 33,7 26,9 2,6 2,3 50 Ексцентричен преход NE-033-126-4
1,4571 42,4 21,3 2,6 2,0 50 Ексцентричен преход NE-042-326-4
1,4571 42,4 26,9 2,0 1,6 50 Ексцентричен преход NE-042-026-4
1,4571 42,4 26,9 2,6 2,3 50 Ексцентричен преход NE-042-226-4
1,4571 42,4 33,7 2,0 2,0 50 Ексцентричен преход NE-042-033-4
1,4571 42,4 33,7 2,6 2,6 50 Ексцентричен преход NE-042-126-4
1,4571 42,4 33,7 3,6 3,2 50 Ексцентричен преход NE-042-136-4
1,4571 48,3 21,3 2,6 2,0 64 Ексцентричен преход NE-048-426-4
1,4571 48,3 26,9 2,6 2,3 64 Ексцентричен преход NE-048-326-4
1,4571 48,3 33,7 2,0 2,0 64 Ексцентричен преход NE-048-033-4
1,4571 48,3 33,7 2,6 2,6 64 Ексцентричен преход NE-048-226-4
1,4571 48,3 33,7 5,0 4,0 64 Ексцентричен преход NE-048-250-4
1,4571 48,3 42,4 2,0 2,0 64 Ексцентричен преход NE-048-042-4
1,4571 48,3 42,4 2,6 2,6 64 Ексцентричен преход NE-048-126-4
1,4571 48,3 42,4 4,0 3,6 64 Ексцентричен преход NE-048-140-4
1,4571 60,0 42,4 5,6 4,0 76 Ексцентричен преход NE-060-256-4
1,4571 60,3 26,9 2,0 1,6 76 Ексцентричен преход NE-060-026-4
1,4571 60,3 26,9 2,9 2,3 76 Ексцентричен преход NE-060-429-4
1,4571 60,3 33,7 2,0 2,0 76 Ексцентричен преход NE-060-033-4
1,4571 60,3 33,7 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-329-4
1,4571 60,3 33,7 5,6 4,5 76 Ексцентричен преход NE-060-356-4
1,4571 60,3 42,4 2,0 2,0 76 Ексцентричен преход NE-060-042-4
1,4571 60,3 42,4 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-229-4
1,4571 60,3 42,4 4,5 3,6 76 Ексцентричен преход NE-060-245-4
1,4571 60,3 48,3 2,0 2,0 76 Ексцентричен преход NE-060-048-4
1,4571 60,3 48,3 2,9 2,6 76 Ексцентричен преход NE-060-129-4
1,4571 60,3 48,3 4,5 3,6 76 Ексцентричен преход NE-060-145-4
1,4571 60,3 48,3 5,6 5,0 76 Ексцентричен преход NE-060-156-4
1,4571 76,1 33,7 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-033-4
1,4571 76,1 33,7 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-429-4
1,4571 76,1 42,4 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-042-4
1,4571 76,1 42,4 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-329-4
1,4571 76,1 42,4 5,0 3,6 90 Ексцентричен преход NE-076-350-4
1,4571 76,1 48,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-048-4
1,4571 76,1 48,3 2,9 2,6 90 Ексцентричен преход NE-076-229-4
1,4571 76,1 60,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-076-060-4
1,4571 76,1 60,3 2,9 2,9 90 Ексцентричен преход NE-076-129-4
1,4571 76,1 60,3 5,0 4,5 90 Ексцентричен преход NE-076-150-4
1,4571 88,9 42,4 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-088-042-4
1,4571 88,9 42,4 3,2 2,6 90 Ексцентричен преход NE-088-432-4
1,4571 88,9 48,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-088-048-4
1,4571 88,9 48,3 3,2 2,6 90 Ексцентричен преход NE-088-332-4
1,4571 88,9 60,3 2,3 2,0 90 Ексцентричен преход NE-088-060-4
1,4571 88,9 60,3 3,2 2,9 90 Ексцентричен преход NE-088-232-4
1,4571 88,9 60,3 5,6 4,5 90 Ексцентричен преход NE-088-256-4
1,4571 88,9 76,1 2,3 2,3 90 Ексцентричен преход NE-088-076-4
1,4571 88,9 76,1 3,2 2,9 90 Ексцентричен преход NE-088-132-4
1,4571 88,9 76,1 5,6 5,0 90 Ексцентричен преход NE-088-156-4
1,4571 114,3 48,3 2,6 2,0 100 Ексцентричен преход NE-114-048-4
1,4571 114,3 48,3 3,6 2,6 100 Ексцентричен преход NE-114-436-4
1,4571 114,3 60,3 3,6 2,9 100 Ексцентричен преход NE-114-336-4
1,4571 114,3 60,3 6,3 4,5 100 Ексцентричен преход NE-114-363-4
1,4571 114,3 60,3 8,8 5,6 100 Ексцентричен преход NE-114-388-4
1,4571 114,3 76,1 2,6 2,3 100 Ексцентричен преход NE-114-076-4
1,4571 114,3 76,1 3,6 2,9 100 Ексцентричен преход NE-114-236-4
1,4571 114,3 76,1 6,3 5,0 100 Ексцентричен преход NE-114-263-4
1,4571 114,3 88,9 2,6 2,3 100 Ексцентричен преход NE-114-088-4
1,4571 114,3 88,9 3,6 3,2 100 Ексцентричен преход NE-114-136-4
1,4571 114,3 88,9 6,3 5,6 100 Ексцентричен преход NE-114-163-4
1,4571 114,3 88,9 8,8 8,0 100 Ексцентричен преход NE-114-188-4
1,4571 139,7 76,1 4,0 2,9 127 Ексцентричен преход NE-139-340-4
1,4571 139,7 88,9 4,0 3,2 127 Ексцентричен преход NE-139-240-4
1,4571 139,7 114,3 4,0 3,6 127 Ексцентричен преход NE-139-140-4
1,4571 168,3 88,9 2,6 2,3 140 Ексцентричен преход NE-168-088-4
1,4571 168,3 88,9 4,5 3,2 140 Ексцентричен преход NE-168-345-4
1,4571 168,3 88,9 7,1 5,6 140 Ексцентричен преход NE-168-371-4
1,4571 168,3 114,3 2,6 2,6 140 Ексцентричен преход NE-168-114-4
1,4571 168,3 114,3 4,5 3,6 140 Ексцентричен преход NE-168-245-4
1,4571 168,3 114,3 7,1 6,3 140 Ексцентричен преход NE-168-271-4
1,4571 168,3 139,7 2,6 2,6 140 Ексцентричен преход NE-168-139-4
1,4571 168,3 139,7 4,5 4,0 140 Ексцентричен преход NE-168-145-4
1,4571 168,3 139,7 7,1 6,3 140 Ексцентричен преход NE-168-171-4
1,4571 219,1 114,3 4,5 3,6 152 Ексцентричен преход NE-219-345-4
1,4571 219,1 114,3 6,3 3,6 152 Ексцентричен преход NE-219-363-4
1,4571 219,1 114,3 8,0 6,3 152 Ексцентричен преход NE-219-380-4
1,4571 219,1 139,7 2,9 2,6 152 Ексцентричен преход NE-219-139-4
1,4571 219,1 139,7 6,3 4,0 152 Ексцентричен преход NE-219-263-4
1,4571 219,1 139,7 8,0 6,3 152 Ексцентричен преход NE-219-280-4
1,4571 219,1 168,3 6,3 4,5 152 Ексцентричен преход NE-219-163-4
1,4571 219,1 168,3 8,0 7,1 152 Ексцентричен преход NE-219-180-4
1,4571 273,0 168,3 6,3 4,5 178 Ексцентричен преход NE-273-263-4
1,4571 273,0 219,1 6,3 6,3 178 Ексцентричен преход NE-273-163-4
1,4571 323,9 273,0 7,1 6,3 203 Ексцентричен преход NE-323-171-4

Обща спецификация
Материал: Безшевен неръждаем ексцентричен преход от 1.4462, 304L, 316L
Начин на присъединяване За заварка - челна
Приложение:
  • ексцентричните преходи служат за свързване на големи и малки тръби
  • с ексцентрични преходи се намалява шума и вибрациите
  • преходите от ексцентричен тип изискват по-малко място за монтаж
  • Поемат шумовете от движението на флуида по стените на тръбите
  • Ексцентричните преходи създават по-малко турбуленция или създаване на балони
Стандарт DIN 2616, DIN EN 10253-4/A
Продуктов лист

Неръждаем ексцентричен преход - безшевен

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаем ексцентричен преход - безшевен

  • Производител: Germany
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаем концентричен преход - безшевен

Неръждаеми концентрични преходи – безшевни Неръждаемите концентрични преходи са тип фитинги, които свързват две тръби от различни диаметри. Безшевните концентрични преходи от неръждаема стомана са налични в множество неръждаеми материали, според приложението, като се предлагат както в цолови, така и в метрични размери. Неръждаемите к..

0.00лв

Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаем концентричен преход - шевен - DIN 2616

Неръждаеми концентрични преходи – шевни - DIN 2616 Концентричните преходи от неръждаема стомана от шевен тип се използват при средни до ниски налягания, когато е необходимо да се намали диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък на дадено място. Този тип концентричен преход е с голям диаметър от дената страна и малък ди..

0.00лв

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9

Неръждаеми концентрични преходи - шевни и безшевни - ASME B 16.9 Шевните и безшевни концентрични преходи от неръждаема стомана по ASME B16.9, се използват при средни до ниски налягания, за намаляване на диаметъра на тръбата от по-голям към по-малък в определена точка на тръбопровода. Този тип фитинги за заварка са широко използвани при ..

0.00лв

Тагове: Неръждаем, ексцентричен преход, безшевен