Неръждаеми шевни тръби - EN 10216-5 

Този тип неръждаеми шевни тръби е предназначен за приложения под налягане. Този отличителен белег на шевните тръби от неръждаема стомана е от основно значение, тъй като те се ползват основно в екстремни условия и там където сигурността и безопасността на хората, както и безпроблемното протичане на производствените операции е от критична важност.

Неръждаемите шевни тръби, които предлагаме са изработени, така че да устоят на най-високите възможни температури и налягания - те не се влияят от киселини и не дават шанс на корозията. 

шевните тръби от неръждаема стомана, доставяни от нас са преминали над 100 стъпки и проверки в процеса на производство и качествен контрол, преди да достигнат до крайната си форма и качество.

Неръждаемите тръби от шевен тип по стандарт DIN EN 10216-5 пристигат в стандартни дължини 6 метра ± 50 mm, като същите са перманентно маркирани по повърхността си. Степента на гладкост Ra на вътрешната им повърхност не е изрично дефинирана. Външната повърхност на шевните неръждаеми тръби е без надлъжни или напречни драскотини със стойност Ra ≤ 1,00 µm (40 µin).

Документацията за тръбите от шевен тип включва сертификат за качество по DIN EN 10204 3.1. Пълен лист с одобренията и сертификатите на тръбите може да бъде предоставен при поискване.

(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търси във всички колони)

Стомана D s kg/m Код за поръчка
1.4301/AISI 304 7,00 1,50 0,207 Неръждаема шевна тръба 7,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 8,00 1,50 0,244 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 8,00 2,00 0,300 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 9,00 1,00 0,200 Неръждаема шевна тръба 9,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 10,00 1,00 0,225 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 10,00 1,50 0,319 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 10,00 2,00 0,401 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 10,00 2,50 0,470 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 10,20 2,00 0,411 Неръждаема шевна тръба 10,2 x 2,0
1.4301/AISI 304 12,00 1,00 0,275 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 12,00 1,50 0,394 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 12,00 2,00 0,501 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 12,00 3,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 13,00 1,50 0,477 Неръждаема шевна тръба 13,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 13,50 1,60 0,477 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 1,6
1.4301/AISI 304 13,50 2,00 0,576 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,0
1.4301/AISI 304 13,50 2,30 0,645 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,3
1.4301/AISI 304 14,00 1,00 0,326 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 14,00 1,50 0,470 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 14,00 2,00 0,601 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 14,00 2,50 0,720 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 14,00 3,00 0,826 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 15,00 1,00 0,351 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 15,00 1,50 0,507 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 15,00 2,00 0,651 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 16,00 1,00 0,376 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 16,00 1,50 0,545 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 16,00 2,00 0,701 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 16,00 2,50 0,845 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 16,00 3,00 0,976 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 16,00 4,00 1,202 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 17,20 1,60 0,625 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 1,6
1.4301/AISI 304 17,20 2,30 0,860 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 2,3
1.4301/AISI 304 18,00 1,00 0,426 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 18,00 1,50 0,620 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 18,00 2,00 0,801 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 18,00 2,50 0,970 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 18,00 3,00 1,127 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 20,00 1,00 0,476 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 20,00 1,50 0,695 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 20,00 2,00 0,901 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 20,00 2,50 1,096 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 20,00 3,00 1,277 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 20,00 3,50 1,446 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 3,5
1.4301/AISI 304 20,00 5,00 1,878 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 21,00 3,00 1,352 Неръждаема шевна тръба 21,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 21,30 1,60 0,789 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 1,6
1.4301/AISI 304 21,30 2,00 0,967 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,0
1.4301/AISI 304 21,30 2,60 1,217 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,6
1.4301/AISI 304 21,30 2,90 1,336 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,9
1.4301/AISI 304 21,30 3,20 1,450 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 3,2
1.4301/AISI 304 22,00 1,00 0,526 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 22,00 1,50 0,770 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 22,00 2,00 0,901 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 22,00 2,50 1,260 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 22,00 3,00 1,432 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 22,00 4,00 1,803 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 22,00 6,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 6,0
1.4301/AISI 304 24,00 2,00 1,102 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 24,00 4,00 2,003 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 25,00 1,00 0,601 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 25,00 1,50 0,890 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 25,00 2,00 1,152 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 25,00 2,50 1,409 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 25,00 3,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 25,00 4,00 2,103 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 25,00 5,00 2,504 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 25,00 6,00 2,850 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 6,0
1.4301/AISI 304 26,90 1,60 1,043 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 1,6
1.4301/AISI 304 26,90 2,00 1,247 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,0
1.4301/AISI 304 26,90 2,60 1,582 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,6
1.4301/AISI 304 26,90 3,20 1,899 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 3,2
1.4301/AISI 304 26,90 4,00 2,240 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 4,0
1.4301/AISI 304 28,00 1,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 28,00 1,50 0,995 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 28,00 2,00 1,302 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 28,00 2,50 1,596 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 28,00 5,00 2,880 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 30,00 1,00 0,726 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 1,0
1.4301/AISI 304 30,00 1,50 1,070 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 30,00 2,00 1,402 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 30,00 2,60 1,784 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,6
1.4301/AISI 304 30,00 3,00 2,028 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 30,00 3,50 2,322 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 3,5
1.4301/AISI 304 30,00 4,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 30,00 5,00 3,130 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 32,00 1,50 1,146 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 32,00 2,00 1,502 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 32,00 2,50 1,847 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 32,00 3,00 2,178 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 32,00 4,00 2,804 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 33,70 1,60 1,286 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 1,6
1.4301/AISI 304 33,70 2,00 1,588 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,0
1.4301/AISI 304 33,70 2,60 2,025 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,6
1.4301/AISI 304 33,70 3,20 2,444 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,2
1.4301/AISI 304 33,70 3,60 2,713 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,6
1.4301/AISI 304 34,00 1,50 1,221 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 34,00 4,00 3,020 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 35,00 1,50 1,258 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 35,00 2,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 35,00 2,50 2,035 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 35,00 3,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 35,00 4,00 3,105 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 35,00 5,00 3,756 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 36,00 2,00 1,703 Неръждаема шевна тръба 36,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 38,00 1,50 1,371 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 38,00 2,00 1,803 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 38,00 2,60 2,305 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,6
1.4301/AISI 304 38,00 3,00 2,629 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 38,00 5,00 2,845 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 40,00 1,50 1,446 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 40,00 2,00 1,903 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 40,00 2,50 2,348 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 40,00 3,00 2,779 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 40,00 4,00 3,606 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 40,00 5,00 4,382 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 42,00 6,00 5,409 Неръждаема шевна тръба 42,0 x 6,0
1.4301/AISI 304 42,40 2,00 2,003 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,0
1.4301/AISI 304 42,40 2,60 2,591 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,6
1.4301/AISI 304 42,40 3,20 3,141 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 3,2
1.4301/AISI 304 42,40 4,05 3,889 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 4,1
1.4301/AISI 304 43,00 1,50 1,559 Неръждаема шевна тръба 43,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 44,50 2,00 2,128 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 2,0
1.4301/AISI 304 44,50 2,90 3,021 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 2,9
1.4301/AISI 304 44,50 5,50 5,371 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 5,5
1.4301/AISI 304 45,00 1,60 1,739 Неръждаема шевна тръба 45,0 x 1,6
1.4301/AISI 304 45,00 2,00 2,128 Неръждаема шевна тръба 45,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 48,30 2,00 2,319 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,0
1.4301/AISI 304 48,30 2,60 2,975 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,6
1.4301/AISI 304 48,30 3,20 3,614 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 3,2
1.4301/AISI 304 50,00 1,50 1,822 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 50,00 2,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 50,00 2,50 2,974 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 50,00 3,00 3,531 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 50,00 4,00 4,620 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 50,00 5,00 5,634 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 50,00 6,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 6,0
1.4301/AISI 304 51,00 2,00 2,454 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 51,00 2,60 3,151 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 2,6
1.4301/AISI 304 52,00 2,00 2,504 Неръждаема шевна тръба 52,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 53,00 1,50 1,934 Неръждаема шевна тръба 53,0 x 1,5
1.4301/AISI 304 53,00 3,00 3,756 Неръждаема шевна тръба 53,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 54,00 2,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 54,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 55,00 2,50 3,290 Неръждаема шевна тръба 55,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 55,00 5,00 6,260 Неръждаема шевна тръба 55,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 57,00 2,00 2,754 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 57,00 2,90 3,929 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,9
1.4301/AISI 304 57,00 4,00 5,308 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 57,00 6,50 8,219 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 6,5
1.4301/AISI 304 60,00 5,00 6,886 Неръждаема шевна тръба 60,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 60,30 2,00 2,920 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,0
1.4301/AISI 304 60,30 2,60 3,757 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,6
1.4301/AISI 304 60,30 2,90 4,168 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,9
1.4301/AISI 304 60,30 3,20 4,575 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,2
1.4301/AISI 304 60,30 3,60 5,111 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,6
1.4301/AISI 304 60,30 4,50 6,288 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 4,5
1.4301/AISI 304 60,30 7,10 9,458 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 7,1
1.4301/AISI 304 60,30 8,00 10,477 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 8,0
1.4301/AISI 304 63,50 5,00 7,324 Неръждаема шевна тръба 63,5 x 5,0
1.4301/AISI 304 64,00 2,00 3,105 Неръждаема шевна тръба 64,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 65,00 2,50 3,913 Неръждаема шевна тръба 65,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 65,00 3,50 5,390 Неръждаема шевна тръба 65,0 x 3,5
1.4301/AISI 304 68,00 4,00 6,410 Неръждаема шевна тръба 68,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 70,00 2,00 3,405 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 70,00 2,90 4,873 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 2,9
1.4301/AISI 304 70,00 4,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 70,00 5,00 8,138 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 75,00 2,50 4,539 Неръждаема шевна тръба 75,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 76,10 2,00 3,711 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,0
1.4301/AISI 304 76,10 2,60 4,785 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,6
1.4301/AISI 304 76,10 2,90 5,315 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,9
1.4301/AISI 304 76,10 3,20 5,860 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,2
1.4301/AISI 304 76,10 3,60 6,535 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,6
1.4301/AISI 304 76,10 4,50 8,068 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 4,5
1.4301/AISI 304 76,10 5,00 8,889 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 5,0
1.4301/AISI 304 76,10 6,30 11,011 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 6,3
1.4301/AISI 304 76,10 10,00 17,000 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 10,0
1.4301/AISI 304 80,00 2,00 3,906 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 2,0
1.4301/AISI 304 80,00 2,50 4,852 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 80,00 4,00 7,612 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 80,00 5,00 9,390 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 5,0
1.4301/AISI 304 85,00 2,50 5,165 Неръждаема шевна тръба 85,0 x 2,5
1.4301/AISI 304 88,90 2,00 4,352 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,0
1.4301/AISI 304 88,90 2,60 5,618 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,6
1.4301/AISI 304 88,90 3,05 6,557 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,1
1.4301/AISI 304 88,90 3,20 6,867 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,2
1.4301/AISI 304 88,90 3,60 7,689 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,6
1.4301/AISI 304 88,90 4,50 8,515 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 4,5
1.4301/AISI 304 88,90 6,30 13,030 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 6,3
1.4301/AISI 304 101,60 3,60 8,834 Неръждаема шевна тръба 101,6 x 3,6
1.4301/AISI 304 101,60 4,05 9,893 Неръждаема шевна тръба 101,6 x 4,1
1.4301/AISI 304 102,00 6,50 15,590 Неръждаема шевна тръба 102,0 x 6,5
1.4301/AISI 304 108,00 3,00 7,888 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 3,0
1.4301/AISI 304 108,00 3,60 9,411 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 3,6
1.4301/AISI 304 108,00 4,00 10,417 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 4,0
1.4301/AISI 304 108,00 6,30 16,043 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 6,3
1.4301/AISI 304 114,30 2,00 5,624 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 2,0
1.4301/AISI 304 114,30 2,60 7,272 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 2,6
1.4301/AISI 304 114,30 3,60 9,979 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 3,6
1.4301/AISI 304 114,30 4,50 12,372 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 4,5
1.4301/AISI 304 114,30 6,30 17,037 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 6,3
1.4301/AISI 304 114,30 7,10 19,058 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 7,1
1.4301/AISI 304 139,70 4,00 13,592 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 4,0
1.4301/AISI 304 139,70 7,10 23,574 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 7,1
1.4301/AISI 304 159,00 4,50 17,409 Неръждаема шевна тръба 159,0 x 4,5
1.4301/AISI 304 168,30 4,50 18,457 Неръждаема шевна тръба 168,3 x 4,5
1.4301/AISI 304 168,30 5,00 20,445 Неръждаема шевна тръба 168,3 x 5,0
1.4404/AISI 316L 6,00 1,00 0,125 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 1,0
1.4404/AISI 316L 8,00 1,00 0,175 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,0
1.4404/AISI 316L 10,00 1,00 0,225 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,0
1.4404/AISI 316L 10,00 1,50 0,319 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,5
1.4404/AISI 316L 12,00 1,00 0,276 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,0
1.4404/AISI 316L 12,00 1,50 0,394 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,5
1.4404/AISI 316L 12,00 2,00 0,501 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,0
1.4404/AISI 316L 20,00 2,00 0,901 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,0
1.4404/AISI 316L 21,30 2,00 0,967 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,0
1.4404/AISI 316L 25,00 2,00 1,152 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,0
1.4404/AISI 316L 26,90 2,60 1,582 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,6
1.4404/AISI 316L 28,00 4,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 4,0
1.4404/AISI 316L 33,70 2,00 1,588 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,0
1.4404/AISI 316L 42,40 2,00 2,023 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,0
1.4404/AISI 316L 42,40 2,60 2,951 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,6
1.4404/AISI 316L 48,30 2,00 2,319 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,0
1.4404/AISI 316L 48,30 2,60 2,975 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,6
1.4404/AISI 316L 60,30 2,00 2,929 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,0
1.4404/AISI 316L 60,30 3,60 5,111 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,6
1.4404/AISI 316L 76,10 5,00 8,901 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 5,0
1.4541/AISI 321 6,00 1,00 0,125 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 6,00 2,00 0,200 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 8,00 1,00 0,175 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 8,00 1,50 0,244 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 8,00 2,00 0,300 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 10,00 1,00 0,225 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 10,00 1,50 0,319 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 10,00 2,00 0,401 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 11,00 1,50 0,357 Неръждаема шевна тръба 11,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 12,00 1,00 0,275 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 12,00 1,50 0,394 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 12,00 2,00 0,501 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 12,00 2,50 0,595 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 12,00 3,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 12,00 4,00 0,801 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 13,50 2,90 0,770 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,9
1.4541/AISI 321 14,00 1,00 0,326 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 14,00 1,50 0,470 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 14,00 2,00 0,601 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 15,00 1,00 0,351 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 15,00 1,50 0,507 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 15,00 2,00 0,651 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 15,00 2,50 0,783 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 15,00 3,00 0,850 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 16,00 1,00 0,376 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 16,00 1,50 0,545 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 16,00 2,00 0,701 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 16,00 2,50 0,845 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 16,00 3,00 0,976 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 16,00 4,00 1,202 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 17,00 3,00 1,052 Неръждаема шевна тръба 17,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 17,20 2,00 0,761 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 2,0
1.4541/AISI 321 17,20 2,30 0,858 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 2,3
1.4541/AISI 321 18,00 1,00 0,426 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 18,00 1,50 0,620 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 18,00 2,00 0,801 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 18,00 3,00 1,127 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 18,00 3,50 1,271 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 18,00 4,00 1,402 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 20,00 1,50 0,695 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 20,00 2,00 0,901 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 20,00 2,50 1,096 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 20,00 3,00 1,277 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 20,00 3,50 1,446 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 20,00 4,00 1,603 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 20,00 5,00 1,878 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 21,30 1,60 0,789 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 1,6
1.4541/AISI 321 21,30 2,00 0,967 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,0
1.4541/AISI 321 21,30 2,60 1,217 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,6
1.4541/AISI 321 21,30 2,90 1,336 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,9
1.4541/AISI 321 21,30 3,20 1,450 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 3,2
1.4541/AISI 321 22,00 1,00 0,526 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 22,00 1,50 0,770 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 22,00 2,00 1,002 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 22,00 2,50 1,260 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 22,00 3,00 1,427 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 22,00 4,00 1,803 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 24,00 2,00 1,102 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 24,00 4,00 1,500 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 25,00 1,00 0,605 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 25,00 1,50 0,883 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 25,00 2,00 1,152 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 25,00 2,50 1,409 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 25,00 3,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 25,00 3,50 1,884 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 25,00 4,00 2,103 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 25,00 5,00 2,504 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 26,90 1,60 1,043 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 1,6
1.4541/AISI 321 26,90 2,00 1,247 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,0
1.4541/AISI 321 26,90 2,60 1,582 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,6
1.4541/AISI 321 26,90 3,20 1,899 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 3,2
1.4541/AISI 321 28,00 1,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 28,00 1,50 0,995 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 28,00 2,00 1,302 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 28,00 2,50 1,596 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 28,00 3,00 1,878 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 28,00 3,50 2,117 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 28,00 4,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 28,00 5,00 2,880 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 30,00 1,00 0,726 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 1,0
1.4541/AISI 321 30,00 2,00 1,402 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 30,00 2,60 1,784 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,6
1.4541/AISI 321 30,00 4,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 30,00 5,00 3,130 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 32,00 2,00 1,502 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 33,00 1,50 1,183 Неръждаема шевна тръба 33,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 33,70 1,60 1,286 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 1,6
1.4541/AISI 321 33,70 2,00 1,588 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,0
1.4541/AISI 321 33,70 2,60 2,025 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,6
1.4541/AISI 321 33,70 2,90 2,237 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,9
1.4541/AISI 321 33,70 3,20 2,444 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,2
1.4541/AISI 321 33,70 3,60 2,713 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,6
1.4541/AISI 321 33,70 5,00 3,593 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 5,0
1.4541/AISI 321 35,00 2,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 35,00 2,50 2,035 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 35,00 5,00 3,756 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 38,00 1,50 1,371 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 38,00 2,00 1,803 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 38,00 2,60 2,305 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,6
1.4541/AISI 321 38,00 3,00 2,629 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 38,00 3,60 3,101 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 3,6
1.4541/AISI 321 38,00 4,00 3,405 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 38,00 5,00 4,132 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 38,00 6,00 5,000 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 6,0
1.4541/AISI 321 40,00 1,50 1,446 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 1,5
1.4541/AISI 321 40,00 2,00 1,903 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 40,00 3,00 2,779 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 40,00 4,00 3,606 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 40,00 5,00 4,382 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 42,40 2,00 2,023 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,0
1.4541/AISI 321 42,40 2,60 2,591 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,6
1.4541/AISI 321 42,40 3,20 3,141 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 3,2
1.4541/AISI 321 42,40 4,05 3,889 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 4,1
1.4541/AISI 321 44,50 2,90 3,021 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 2,9
1.4541/AISI 321 44,50 4,00 4,056 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 4,0
1.4541/AISI 321 45,00 3,00 3,155 Неръждаема шевна тръба 45,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 48,30 2,00 2,319 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,0
1.4541/AISI 321 48,30 2,60 2,975 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,6
1.4541/AISI 321 48,30 3,20 3,614 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 3,2
1.4541/AISI 321 48,30 4,05 4,487 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 4,1
1.4541/AISI 321 48,30 6,30 6,625 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 6,3
1.4541/AISI 321 50,00 2,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 50,00 4,00 4,620 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 50,00 6,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 6,0
1.4541/AISI 321 51,00 2,60 3,151 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 2,6
1.4541/AISI 321 51,00 4,00 4,708 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 52,00 4,00 4,804 Неръждаема шевна тръба 52,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 54,00 2,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 54,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 57,00 2,90 3,929 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,9
1.4541/AISI 321 57,00 3,50 4,689 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 57,00 4,00 5,308 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 57,00 5,00 6,510 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 60,00 5,00 6,886 Неръждаема шевна тръба 60,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 60,30 1,60 2,352 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 1,6
1.4541/AISI 321 60,30 2,00 2,920 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,0
1.4541/AISI 321 60,30 2,60 3,757 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,6
1.4541/AISI 321 60,30 2,90 4,168 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,9
1.4541/AISI 321 60,30 3,20 4,575 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,2
1.4541/AISI 321 60,30 3,60 5,111 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,6
1.4541/AISI 321 60,30 4,00 5,650 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 4,0
1.4541/AISI 321 60,30 4,50 6,288 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 4,5
1.4541/AISI 321 60,30 8,00 10,477 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 8,0
1.4541/AISI 321 60,30 10,00 12,640 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 10,0
1.4541/AISI 321 63,50 2,50 3,819 Неръждаема шевна тръба 63,5 x 2,5
1.4541/AISI 321 65,00 2,50 3,913 Неръждаема шевна тръба 65,0 x 2,5
1.4541/AISI 321 65,00 3,50 85,380 Неръждаема шевна тръба 65,0 x 3,5
1.4541/AISI 321 70,00 2,90 3,405 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 2,9
1.4541/AISI 321 70,00 4,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 70,00 5,00 8,138 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 76,10 2,30 4,250 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,3
1.4541/AISI 321 76,10 2,60 4,785 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,6
1.4541/AISI 321 76,10 2,90 5,315 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,9
1.4541/AISI 321 76,10 3,20 5,841 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,2
1.4541/AISI 321 76,10 3,60 6,535 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,6
1.4541/AISI 321 76,10 4,00 7,222 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 4,0
1.4541/AISI 321 76,10 4,50 8,068 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 4,5
1.4541/AISI 321 76,10 6,30 11,011 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 6,3
1.4541/AISI 321 76,10 10,00 17,000 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 10,0
1.4541/AISI 321 80,00 2,00 3,906 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 2,0
1.4541/AISI 321 80,00 4,00 7,612 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 80,00 5,00 9,390 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 82,50 3,60 7,022 Неръждаема шевна тръба 82,5 x 3,6
1.4541/AISI 321 88,90 2,00 4,352 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,0
1.4541/AISI 321 88,90 2,60 5,618 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,6
1.4541/AISI 321 88,90 2,90 6,245 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,9
1.4541/AISI 321 88,90 3,20 6,867 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,2
1.4541/AISI 321 88,90 3,60 7,689 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,6
1.4541/AISI 321 88,90 4,50 8,515 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 4,5
1.4541/AISI 321 88,90 5,00 10,504 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 5,0
1.4541/AISI 321 88,90 6,30 13,030 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 6,3
1.4541/AISI 321 97,00 4,00 9,315 Неръждаема шевна тръба 97,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 100,00 3,00 7,287 Неръждаема шевна тръба 100,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 100,00 5,00 11,894 Неръждаема шевна тръба 100,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 101,60 3,60 8,834 Неръждаема шевна тръба 101,6 x 3,6
1.4541/AISI 321 101,60 4,05 9,893 Неръждаема шевна тръба 101,6 x 4,1
1.4541/AISI 321 108,00 3,00 7,888 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 3,0
1.4541/AISI 321 108,00 4,00 10,417 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 108,00 5,00 12,896 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 114,30 3,20 8,902 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 3,2
1.4541/AISI 321 114,30 3,60 9,979 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 3,6
1.4541/AISI 321 114,30 4,00 11,048 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 4,0
1.4541/AISI 321 114,30 4,50 12,372 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 4,5
1.4541/AISI 321 114,30 5,00 13,684 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 5,0
1.4541/AISI 321 114,30 5,40 14,725 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 5,4
1.4541/AISI 321 114,30 6,30 17,037 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 6,3
1.4541/AISI 321 114,30 7,10 19,058 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 7,1
1.4541/AISI 321 121,00 4,00 11,719 Неръждаема шевна тръба 121,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 127,00 4,00 12,320 Неръждаема шевна тръба 127,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 127,00 5,00 15,274 Неръждаема шевна тръба 127,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 133,00 4,00 12,921 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 4,0
1.4541/AISI 321 133,00 5,00 16,026 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 5,0
1.4541/AISI 321 133,00 6,30 19,987 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 6,3
1.4541/AISI 321 139,70 4,00 13,592 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 4,0
1.4541/AISI 321 139,70 5,00 16,864 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 5,0
1.4541/AISI 321 139,70 6,30 21,044 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 6,3
1.4541/AISI 321 139,70 7,10 23,574 Неръждаема шевна тръба 139,7 x 7,1
1.4541/AISI 321 159,00 4,50 17,409 Неръждаема шевна тръба 159,0 x 4,5
1.4541/AISI 321 159,00 6,30 24,089 Неръждаема шевна тръба 159,0 x 6,3
1.4541/AISI 321 168,30 4,50 18,457 Неръждаема шевна тръба 168,3 x 4,5
1.4541/AISI 321 168,30 5,00 20,445 Неръждаема шевна тръба 168,3 x 5,0
1.4541/AISI 321 168,30 6,30 25,556 Неръждаема шевна тръба 168,3 x 6,3
1.4541/AISI 321 219,10 10,00 52,359 Неръждаема шевна тръба 219,1 x 10,0
1.4571/AISI 316Ti 6,00 1,00 0,125 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 6,00 1,50 0,169 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 6,00 2,00 0,200 Неръждаема шевна тръба 6,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 7,00 1,00 0,170 Неръждаема шевна тръба 7,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 8,00 1,00 0,175 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 8,00 1,50 0,224 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 8,00 2,00 0,300 Неръждаема шевна тръба 8,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 9,00 1,00 0,200 Неръждаема шевна тръба 9,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 10,00 1,00 0,225 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 10,00 1,50 0,319 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 10,00 2,00 0,401 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 10,00 2,50 0,470 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 10,00 3,00 0,526 Неръждаема шевна тръба 10,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 10,20 2,00 0,411 Неръждаема шевна тръба 10,2 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 12,00 1,00 0,275 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 12,00 1,50 0,394 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 12,00 2,00 0,501 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 12,00 2,50 0,595 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 12,00 3,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 12,00 4,00 0,801 Неръждаема шевна тръба 12,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 13,00 1,50 0,432 Неръждаема шевна тръба 13,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 13,50 1,60 0,440 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 1,6
1.4571/AISI 316Ti 13,50 2,00 0,576 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 13,50 2,30 0,645 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,3
1.4571/AISI 316Ti 13,50 2,60 0,710 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 13,50 2,90 0,770 Неръждаема шевна тръба 13,5 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 14,00 1,00 0,326 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 14,00 1,50 0,470 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 14,00 2,00 0,601 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 14,00 2,50 0,720 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 14,00 3,00 0,826 Неръждаема шевна тръба 14,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 15,00 1,00 0,351 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 15,00 1,50 0,507 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 15,00 2,00 0,651 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 15,00 2,50 0,783 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 15,00 4,00 1,105 Неръждаема шевна тръба 15,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 16,00 1,00 0,376 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 16,00 1,50 0,545 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 16,00 2,00 0,701 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 16,00 2,50 0,845 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 16,00 3,00 0,976 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 16,00 4,00 1,202 Неръждаема шевна тръба 16,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 17,00 1,50 0,582 Неръждаема шевна тръба 17,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 17,20 1,60 0,582 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 1,6
1.4571/AISI 316Ti 17,20 2,00 0,761 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 17,20 2,30 0,858 Неръждаема шевна тръба 17,2 x 2,3
1.4571/AISI 316Ti 18,00 1,00 0,426 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 18,00 1,50 0,620 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 18,00 2,00 0,801 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 18,00 2,50 0,970 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 18,00 3,00 1,127 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 18,00 4,00 1,402 Неръждаема шевна тръба 18,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 20,00 1,00 0,476 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 20,00 1,50 0,695 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 20,00 2,00 0,901 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 20,00 2,50 1,096 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 20,00 3,00 1,277 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 20,00 4,00 1,603 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 20,00 5,00 1,878 Неръждаема шевна тръба 20,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 21,30 1,60 0,789 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 1,6
1.4571/AISI 316Ti 21,30 2,00 0,967 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 21,30 2,60 1,217 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 21,30 2,90 1,336 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 21,30 3,20 1,450 Неръждаема шевна тръба 21,3 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 22,00 1,00 0,526 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 22,00 1,50 0,770 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 22,00 2,00 1,002 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 22,00 2,50 1,221 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 22,00 3,00 1,420 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 22,00 4,00 1,803 Неръждаема шевна тръба 22,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 23,00 1,50 0,808 Неръждаема шевна тръба 23,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 24,00 2,00 1,102 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 24,00 4,00 2,003 Неръждаема шевна тръба 24,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 25,00 1,00 0,601 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 25,00 1,50 0,700 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 25,00 2,00 1,152 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 25,00 2,50 1,409 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 25,00 3,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 25,00 4,00 2,103 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 25,00 5,00 2,504 Неръждаема шевна тръба 25,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 26,90 1,60 1,014 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 1,6
1.4571/AISI 316Ti 26,90 2,00 1,247 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 26,90 2,30 1,417 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,3
1.4571/AISI 316Ti 26,90 2,60 1,582 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 26,90 3,20 1,899 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 26,90 4,00 2,240 Неръждаема шевна тръба 26,9 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 28,00 1,00 0,676 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 28,00 1,50 0,995 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 28,00 2,00 1,302 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 28,00 2,50 1,596 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 28,00 3,00 1,878 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 28,00 5,00 2,880 Неръждаема шевна тръба 28,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 30,00 1,00 0,726 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 1,0
1.4571/AISI 316Ti 30,00 1,50 1,070 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 30,00 2,00 1,402 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 30,00 2,50 1,722 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 30,00 2,60 1,784 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 30,00 3,00 2,028 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 30,00 3,50 2,322 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 3,5
1.4571/AISI 316Ti 30,00 4,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 30,00 5,00 3,130 Неръждаема шевна тръба 30,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 32,00 2,00 1,502 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 32,00 3,00 2,178 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 32,00 4,00 2,804 Неръждаема шевна тръба 32,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 33,00 1,50 1,183 Неръждаема шевна тръба 33,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 33,70 2,00 1,588 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 33,70 2,60 2,025 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 33,70 2,90 2,237 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 33,70 3,20 2,444 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 33,70 3,60 2,713 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 33,70 5,00 3,593 Неръждаема шевна тръба 33,7 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 34,00 1,50 1,221 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 34,00 3,50 2,673 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 3,5
1.4571/AISI 316Ti 34,00 4,00 3,020 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 34,00 5,50 3,940 Неръждаема шевна тръба 34,0 x 5,5
1.4571/AISI 316Ti 35,00 1,50 1,258 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 35,00 2,00 1,653 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 35,00 2,50 2,035 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 35,00 3,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 35,00 5,00 3,756 Неръждаема шевна тръба 35,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 36,00 2,00 1,703 Неръждаема шевна тръба 36,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 1,50 1,371 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 38,00 2,00 1,810 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 2,60 2,305 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 38,00 3,00 2,629 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 3,60 3,101 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 38,00 4,00 3,405 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 5,00 4,132 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 6,00 5,000 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 6,0
1.4571/AISI 316Ti 38,00 6,30 6,610 Неръждаема шевна тръба 38,0 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 40,00 1,50 1,446 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 40,00 2,00 1,903 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 40,00 3,00 2,779 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 40,00 4,00 3,606 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 40,00 5,00 4,382 Неръждаема шевна тръба 40,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 42,00 3,00 2,930 Неръждаема шевна тръба 42,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 42,40 2,00 2,023 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 42,40 2,60 2,591 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 42,40 3,20 3,141 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 42,40 3,60 3,441 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 42,40 4,05 3,889 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 4,1
1.4571/AISI 316Ti 42,40 5,00 4,683 Неръждаема шевна тръба 42,4 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 43,00 1,50 1,558 Неръждаема шевна тръба 43,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 44,50 2,00 2,128 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 44,50 2,60 2,728 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 44,50 4,00 4,056 Неръждаема шевна тръба 44,5 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 45,00 3,00 3,155 Неръждаема шевна тръба 45,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 45,00 5,00 5,008 Неръждаема шевна тръба 45,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 48,30 2,00 2,319 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 48,30 2,60 2,975 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 48,30 2,90 3,296 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 48,30 3,20 3,614 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 48,30 3,60 4,108 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 48,30 4,05 4,487 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 4,1
1.4571/AISI 316Ti 48,30 5,00 5,421 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 48,30 8,00 8,070 Неръждаема шевна тръба 48,3 x 8,0
1.4571/AISI 316Ti 50,00 2,00 2,404 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 50,00 3,00 3,531 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 50,00 5,00 5,634 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 50,00 6,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 50,0 x 6,0
1.4571/AISI 316Ti 51,00 2,60 3,151 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 51,00 4,00 4,355 Неръждаема шевна тръба 51,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 53,00 1,50 1,934 Неръждаема шевна тръба 53,0 x 1,5
1.4571/AISI 316Ti 54,00 2,00 2,604 Неръждаема шевна тръба 54,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 55,00 5,00 6,260 Неръждаема шевна тръба 55,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 57,00 2,00 2,754 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 57,00 2,60 3,542 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 57,00 2,90 3,929 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 57,00 3,50 4,689 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 3,5
1.4571/AISI 316Ti 57,00 4,00 5,308 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 57,00 5,00 6,510 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 57,00 6,50 8,219 Неръждаема шевна тръба 57,0 x 6,5
1.4571/AISI 316Ti 60,00 5,00 6,886 Неръждаема шевна тръба 60,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 60,30 2,00 2,920 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 60,30 2,60 3,757 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 60,30 2,90 4,168 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 60,30 3,20 4,575 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 60,30 3,60 5,111 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 60,30 4,50 6,288 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 4,5
1.4571/AISI 316Ti 60,30 6,30 8,676 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 60,30 7,10 9,458 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 7,1
1.4571/AISI 316Ti 60,30 10,00 12,640 Неръждаема шевна тръба 60,3 x 10,0
1.4571/AISI 316Ti 63,50 2,50 3,819 Неръждаема шевна тръба 63,5 x 2,5
1.4571/AISI 316Ti 63,50 5,00 7,324 Неръждаема шевна тръба 63,5 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 64,00 2,00 3,105 Неръждаема шевна тръба 64,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 65,00 3,50 5,390 Неръждаема шевна тръба 65,0 x 3,5
1.4571/AISI 316Ti 70,00 2,00 3,405 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 70,00 2,90 4,873 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 70,00 4,00 6,611 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 70,00 5,00 8,138 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 70,00 6,30 10,048 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 70,00 7,00 11,043 Неръждаема шевна тръба 70,0 x 7,0
1.4571/AISI 316Ti 76,10 2,00 3,711 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 76,10 2,30 4,250 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,3
1.4571/AISI 316Ti 76,10 2,60 4,785 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 76,10 2,90 5,315 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 76,10 3,20 5,841 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 76,10 3,60 6,535 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 76,10 4,00 7,222 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 76,10 4,50 8,068 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 4,5
1.4571/AISI 316Ti 76,10 5,00 8,889 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 76,10 6,30 11,011 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 76,10 7,10 12,267 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 7,1
1.4571/AISI 316Ti 76,10 10,00 16,600 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 10,0
1.4571/AISI 316Ti 76,10 12,50 19,970 Неръждаема шевна тръба 76,1 x 12,5
1.4571/AISI 316Ti 80,00 2,00 3,906 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 80,00 4,00 7,612 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 80,00 5,00 9,390 Неръждаема шевна тръба 80,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 82,50 3,60 7,022 Неръждаема шевна тръба 82,5 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 88,90 2,00 4,352 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,0
1.4571/AISI 316Ti 88,90 2,60 5,618 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 88,90 2,90 6,970 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 2,9
1.4571/AISI 316Ti 88,90 3,20 6,867 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 88,90 3,60 7,689 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 88,90 4,05 8,605 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 4,1
1.4571/AISI 316Ti 88,90 5,00 10,451 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 88,90 5,60 11,681 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 5,6
1.4571/AISI 316Ti 88,90 6,30 13,030 Неръждаема шевна тръба 88,9 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 97,00 4,00 9,315 Неръждаема шевна тръба 97,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 101,60 6,30 15,030 Неръждаема шевна тръба 101,6 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 108,00 3,00 7,888 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 3,0
1.4571/AISI 316Ti 108,00 4,00 10,417 Неръждаема шевна тръба 108,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 114,30 2,60 7,272 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 2,6
1.4571/AISI 316Ti 114,30 3,20 8,902 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 3,2
1.4571/AISI 316Ti 114,30 3,60 9,979 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 3,6
1.4571/AISI 316Ti 114,30 4,00 11,048 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 114,30 4,50 12,372 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 4,5
1.4571/AISI 316Ti 114,30 5,00 13,684 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 114,30 5,40 14,725 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 5,4
1.4571/AISI 316Ti 114,30 6,30 17,037 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 6,3
1.4571/AISI 316Ti 114,30 7,10 19,058 Неръждаема шевна тръба 114,3 x 7,1
1.4571/AISI 316Ti 121,00 4,00 11,719 Неръждаема шевна тръба 121,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 127,00 4,00 12,320 Неръждаема шевна тръба 127,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 133,00 4,00 12,921 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 4,0
1.4571/AISI 316Ti 133,00 5,00 16,026 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 5,0
1.4571/AISI 316Ti 133,00 6,30 19,987 Неръждаема шевна тръба 133,0 x 6,3
Обща спецификация
Материал: Шевни неръждаеми тръби от стомана 1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Приложение: Вода, Въздух, Гореща вода/отопление, Петролни продукти, Химикали, Хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост
Стандарт EN 10216-5
Продуктов лист

Неръждаеми шевни тръби DIN10216-5

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаеми шевни тръби - EN 10216-5

  • Производител: Germany
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5  Този тип неръждаеми безшевни тръби е предназначен за приложения под налягане. Този отличителен белег на безшевните тръби от неръждаема стомана е от основно значение, тъй като те се ползват основно в екстремни условия и там където сигурността и безопасността на хората, както и безпроблемното протичане ..

0.00лв

Неръждаеми прецизни безшевни тръби

Неръждаеми прецизни безшевни тръби

Неръждаеми прецизни безшевни тръби  Прецизните неръждаеми безшевни тръби се характеризират с висока точност по отношение на размерите и допуските на външния и вътрешния диаметър, както и на дебелината на стената. Неръждаемите прецизни тръби са със гладка повърхност, резултат от технологията за студено изтегляне, точно определени механични с..

0.00лв

Тагове: Неръждаеми, шевни, тръби, EN 10216-5