Неръждаеми прецизни безшевни тръби 

Прецизните неръждаеми безшевни тръби се характеризират с висока точност по отношение на размерите и допуските на външния и вътрешния диаметър, както и на дебелината на стената. Неръждаемите прецизни тръби са със гладка повърхност, резултат от технологията за студено изтегляне, точно определени механични свойства и широк диапазон по отношение на сходни размери.

Прецизните неръждаеми безшевни тръби имат точно определен вътрешен и външен размер, като отговарят на много стриктни допуски – както по отношение на диаметъра си, така и по степента си на гладкост. Неръждаемите прецизни тръби от безшевен тип се произвеждат чрез висококачествена техника за студено изтегляне.

Неръждаемите прецизни безшевни тръби предоставят множество предимства при употребата си. Основните от тях са точните и предвидими допуски на размерите, изключителната концентричност по отношение на формата им и гладката им повърхност - както от външната, така и от вътрешната страна.

Тези качества дават възможност на проектантите да реализират проекти на тръбопроводи, където еднаквостта на потока при контролирани температура и налягане е от критично значение. От своя страна монтажниците чрез ползването на прецизни неръждаеми безшевни тръби са в състояние да реализират по-точна инсталация и подравняване при челни заварки.

Прецизните безшевни тръби от неръждаема стомана започват пътя си като безшевна тръбна екструзия, а размерът им в началото не е съвсем точен и варира в сравнително голям диапазон. Размерът на тръбите по-късно се намалява постепенно чрез студено изтегляне толкова пъти, колкото са необходими за достигане точната спецификация на клиента.

Някои от приложенията на безшевните неръждаеми прецизни тръби включват: изделия от автомобилната промишленост, машиностроене, изработка на уреди и прибори, хидравлични и пневматични елементи, тръби за топлообменници, прецизни хидравлични цилиндри, инструментални прецизни тръби, контролна и калибрираща апаратура, прецизни тръби за охладителни системи, прецизни тръби за високо налягане, атомна енергетика, кондензатори и др.

(Можете да търсите във всички колони таблицата чрез полето Търси)

Стомана D s kg/m Артикул Код за поръчка
1,4301 6,0 1,5 0,169 Прецизна неръждаема тръба 6,0 x 1,5 NR-006-P15-1
1,4301 6,0 2,0 0,200 Прецизна неръждаема тръба 6,0 x 2,0 NR-006-P20-1
1,4301 8,0 1,0 0,175 Прецизна неръждаема тръба 8,0 x 1,0 NR-008-P10-1
1,4301 10,0 1,0 0,225 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 1,0 NR-010-P10-1
1,4301 10,0 1,5 0,319 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 1,5 NR-010-P15-1
1,4301 10,0 2,0 0,402 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 2,0 NR-010-P20-1
1,4301 12,0 1,0 0,275 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 1,0 NR-012-P10-1
1,4301 12,0 1,5 0,394 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 1,5 NR-012-P15-1
1,4301 12,0 2,5 0,595 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 2,5 NR-012-P25-1
1,4301 14,0 2,0 0,601 Прецизна неръждаема тръба 14,0 x 2,0 NR-014-P20-1
1,4301 15,0 1,0 0,351 Прецизна неръждаема тръба 15,0 x 1,0 NR-015-P10-1
1,4301 15,0 1,5 0,507 Прецизна неръждаема тръба 15,0 x 1,5 NR-015-P15-1
1,4301 16,0 1,5 0,350 Прецизна неръждаема тръба 16,0 x 1,5 NR-016-P15-1
1,4301 16,0 2,0 0,701 Прецизна неръждаема тръба 16,0 x 2,0 NR-016-P20-1
1,4301 17,2 1,6 0,625 Прецизна неръждаема тръба 17,2 x 1,6 NR-017-P16-1
1,4301 18,0 1,5 0,620 Прецизна неръждаема тръба 18,0 x 1,5 NR-018-P15-1
1,4301 20,0 1,0 0,620 Прецизна неръждаема тръба 20,0 x 1,0 NR-020-P10-1
1,4301 20,0 1,5 0,695 Прецизна неръждаема тръба 20,0 x 1,5 NR-020-P15-1
1,4301 22,0 1,5 0,770 Прецизна неръждаема тръба 22,0 x 1,5 NR-022-P15-1
1,4301 28,0 1,5 0,995 Прецизна неръждаема тръба 28,0 x 1,5 NR-028-P15-1
1,4301 28,0 2,0 1,302 Прецизна неръждаема тръба 28,0 x 2,0 NR-028-P20-1
1,4301 35,0 2,0 1,653 Прецизна неръждаема тръба 35,0 x 2,0 NR-035-P20-1
1,4301 38,0 4,0 3,405 Прецизна неръждаема тръба 38,0 x 4,0 NR-038-P40-1
1,4301 38,0 5,0 4,132 Прецизна неръждаема тръба 38,0 x 5,0 NR-038-P50-1
1,4301 42,0 2,0 2,003 Прецизна неръждаема тръба 42,0 x 2,0 NR-042-P20-1
1,4571 6,0 1,0 0,125 Прецизна неръждаема тръба 6,0 x 1,0 NR-006-P10-4
1,4571 6,0 1,5 0,169 Прецизна неръждаема тръба 6,0 x 1,5 NR-006-P15-4
1,4571 8,0 1,0 0,175 Прецизна неръждаема тръба 8,0 x 1,0 NR-008-P10-4
1,4571 8,0 1,5 0,244 Прецизна неръждаема тръба 8,0 x 1,5 NR-008-P15-4
1,4571 10,0 1,0 0,225 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 1,0 NR-010-P10-4
1,4571 10,0 1,5 0,319 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 1,5 NR-010-P15-4
1,4571 10,0 2,0 0,401 Прецизна неръждаема тръба 10,0 x 2,0 NR-010-P20-4
1,4571 12,0 1,0 0,275 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 1,0 NR-012-P10-4
1,4571 12,0 1,5 0,394 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 1,5 NR-012-P15-4
1,4571 12,0 2,0 0,501 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 2,0 NR-012-P20-4
1,4571 12,0 2,5 0,595 Прецизна неръждаема тръба 12,0 x 2,5 NR-012-P25-4
1,4571 14,0 3,0 0,826 Прецизна неръждаема тръба 14,0 x 3,0 NR-014-P30-4
1,4571 15,0 1,0 0,351 Прецизна неръждаема тръба 15,0 x 1,0 NR-015-P10-4
1,4571 15,0 1,5 0,507 Прецизна неръждаема тръба 15,0 x 1,5 NR-015-P15-4
1,4571 15,0 2,0 0,651 Прецизна неръждаема тръба 15,0 x 2,0 NR-015-P20-4
1,4571 16,0 2,5 0,845 Прецизна неръждаема тръба 16,0 x 2,5 NR-016-P25-4
1,4571 16,0 3,0 0,977 Прецизна неръждаема тръба 16,0 x 3,0 NR-016-P30-4
1,4571 17,2 2,0 0,761 Прецизна неръждаема тръба 17,2 x 2,0 NR-017-P20-4
1,4571 17,2 2,9 1,038 Прецизна неръждаема тръба 17,2 x 2,9 NR-017-P29-4
1,4571 18,0 1,0 0,426 Прецизна неръждаема тръба 18,0 x 1,0 NR-018-P10-4
1,4571 18,0 1,5 0,620 Прецизна неръждаема тръба 18,0 x 1,5 NR-018-P15-4
1,4571 18,0 2,0 0,801 Прецизна неръждаема тръба 18,0 x 2,0 NR-018-P20-4
1,4571 18,0 2,5 0,970 Прецизна неръждаема тръба 18,0 x 2,5 NR-018-P25-4
1,4571 20,0 1,0 0,620 Прецизна неръждаема тръба 20,0 x 1,0 NR-020-P10-4
1,4571 20,0 1,5 0,695 Прецизна неръждаема тръба 20,0 x 1,5 NR-020-P15-4
1,4571 20,0 2,0 0,901 Прецизна неръждаема тръба 20,0 x 2,0 NR-020-P20-4
1,4571 22,0 1,5 1,080 Прецизна неръждаема тръба 22,0 x 1,5 NR-022-P15-4
1,4571 22,0 2,0 1,080 Прецизна неръждаема тръба 22,0 x 2,0 NR-022-P20-4
1,4571 25,0 2,5 1,409 Прецизна неръждаема тръба 25,0 x 2,5 NR-025-P25-4
1,4571 28,0 1,5 0,995 Прецизна неръждаема тръба 28,0 x 1,5 NR-028-P15-4
1,4571 28,0 2,0 1,302 Прецизна неръждаема тръба 28,0 x 2,0 NR-028-P20-4
1,4571 35,0 2,0 1,653 Прецизна неръждаема тръба 35,0 x 2,0 NR-035-P20-4
1,4571 38,0 4,0 3,405 Прецизна неръждаема тръба 38,0 x 4,0 NR-038-P40-4
1,4571 42,0 2,0 2,003 Прецизна неръждаема тръба 42,0 x 2,0 NR-042-P20-4
1,4571 42,0 3,0 2,930 Прецизна неръждаема тръба 42,0 x 3,0 NR-042-P30-4
Обща спецификация
Материал: Прецизни безшевни тръби от неръждаема стомана: 1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Приложение: Въздушно-космическа индустрия, нефтопреработка и офшорни приложения, Енергетика, Медицинска индустрия, Химическа промишленост, приложения изискващи висока чистота и висока издръжливост.
Стандарт DIN 2642/ EN ISO 1127, D4/T3 DIN 2391 / EN 10305/1
Продуктов лист

Неръждаеми прецизни безшевни тръби

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Неръждаеми прецизни безшевни тръби

  • Производител: Germany
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв


Възможни варианти


Свързани продукти

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5

Неръждаеми безшевни тръби - EN 10216-5  Този тип неръждаеми безшевни тръби е предназначен за приложения под налягане. Този отличителен белег на безшевните тръби от неръждаема стомана е от основно значение, тъй като те се ползват основно в екстремни условия и там където сигурността и безопасността на хората, както и безпроблемното протичане ..

0.00лв

Тагове: Неръждаеми, прецизни, безшевни, тръби