Неръждаеми преходи на резба

Неръждаемите преходи на резба позволяват промяна на резбата на определена тръба или фитинг. Преходите на резба от неръждаема стомана служат за присъединяване на тръба, фитинг или арматура, която трябва да бъде присъединена, но е с различен диаметър от този на съществуващата тръба.

Дължината на неръждаемия преход на резба обикновено е равна на средният диаметър между по-голямата и по-малката тръба.

Когато е необходимо да се отговори на изискванията на хидравличния поток на дадена система или да се адаптира даден тръбен компонент към такъв с различен диаметър, най-подходящият вариант е да се ползва неръждаем преход на резба.

Неръждаемите преходи на резба се ползват и при необходимост от промяна на типа резба –например за конверсия между NPT, BSP или метрична резба, като така може да се присъедини фитинг, който е произведен по друг резбови стандарт.


Няма продукти в тази категория.