Неръждаеми колена

Предлагаме всякакъв тип неръждаеми колена за заварка. Същите биват неръждаеми шевни колена и неръждаеми безшевни колена. Безшевните неръждаеми колена са изработени от сечение на безшевна тръба, чрез прилагане на висока температура и налягане, за да се образува коляно от тръбата.

Поради това неръждаемите безшевни колена нямат заваръчни шевове – характеристика, която е задължителна при критични приложения – висока температура, налягане, опасни флуиди. В сравнение с тях, обикновените шевни колена имат няколко заварки, в зависимост от размера, формата и метода на производство. Липсата на заваръчен шев в неръждаемите шевни колена означава липса на риск от шупли и скъсване на заварката, както и порьозност.

Шевните неръждаеми колена се произвеждат от отделни сегменти от тръби и са на много по-ниска цена. Поради това, че отделните сегменти на неръждаемите колена са изработени от листова стомана, те имат еднаква дебелина на стената, с изключение на областта на заваръчния шев. Обикновено шевните неръждаеми колена се ползват, там където тръбните диаметри са прекалено големи и производството на шевно неръждаемо коляно с такъв размер би струвало прекалено много.

Винаги препоръчваме да ползвате истински безшевни колена за размери по-малки или равни на DN600. Предимствата на безшевните неръждаеми колена са очевидни:
1) Всички безшевни неръждаеми колена са с по-добри механични качества и могат да издържат на по-големи налягания.
2) Неръждаемите безшевни колена не се нуждаят от рентгеноскопия на заваръчните шевове, тъй като такива липсват при тях
3) Безшевните колена имат по-дълъг срок на употреба и гаранция за качество


Няма продукти в тази категория.