по Приложение

Текстилните  компенсатори са доказали успешността си при индустриалното оборудване при транспортиране на газове с температура до +1200 °C и налягания до 1 bar, в тръбопроводи с големи аксиални движения, които често са съчетани с латерални и/или ъглови движения. В тези случай тъканните компенсатори са най-удачният избор.

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕКСТИЛНИ КОМПЕНСАТОРИ

Сфери на приложение на текстилните компенсатори могат да бъдат открити главно в:

 • ТЕЦ-ове ( главно на въглища, мазут, газ и др. бойлери), АЕЦ-ове
 • Газови турбини на природен газ
 • Химически заводи - азотоочистващо и сероочистващо оборудване
 • Заводи за оползотворяване на отпадъци и заводи за очистване на вредни газове
 • Нефтени рафинерии и петролнопреработвателно оборудване
 • Циментови и варовикови пещи
 • Компенсатори за Хартиената индустрия
 • Тъканни компенсатори за металургични заводи и съоръжения с индустриални пещи
 • Климатизация, обезпрашаване и филтриращо оборудване
 • Текстилни компенсатори за оборудване за боядисване и фабрики за боя, сушилни
 • Тъканни компенсатори за тръбопроводи, в които се пренасят горещи газове

Трябва да се отбележи, че тъканните компенсатори, в сравнение с металните и гумените компенсатори се справят по-добре в приложения, които изискват големи и комплексни движения на тръби, монтирани в сгради, където отстоянието между фланците е относително малко.


Няма продукти в тази категория.