Аксиални компенсатори

Аксиалните компенсатори поемат работни движения в аксиална посока.  Стандартните краища за присъединяване на аксиалните компенсатори са краища на заварка, фиксирани фланци и въртящи се фланци. Аксиалните компенсатори често са снабдени със направляваща тръба във вътрешността на линзовата част. Тя ограничава съпротивлението от потока и предотвратява повреда на линзите, поради липса на директен контакт с флуида.
Аксиалните компенсатори, които могат да поемат големи движения, обикновено се състоят от две метални линзови гофри и вътрешна или външна тръба, която защитава от изкривяване при високо налягане. За малки номинални диаметри, защитните външни тръби предотвратяват механична повреда по време на инсталация и функциониране.
Аксиалните компенсатори са подходящи за вътрешно и външно надналягане. Ако налягането е приложено от външната страна на аксиалния компенсатор, той позволява поемане и на големи аксиални движения, дори и при едновременно вътрешно налягане в тръбопровода. Можете да разгледате този тип компенсатори и в нашата Галерия.

 

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОМПЕНСАТОРИ


Няма продукти в тази категория.