Метални компенсатори

Термичните разширения и свивания, работни движения на оборудването, вибрации или пулсации на налягането могат да генерират разнообразни движения в тръбопроводите. Когато работните движения не се поемат от самата система, линзовите метални компенсатори са перфектното решение.

Металните компенсатори, които ДЕА ТРЕЙД БГ ЕООД предлага са устройства, основно изработени от гъвкави линзови елементи - гофри, които поемат движенията в тръбопроводните системи, едновременно под влиянието на флуида и под определено налягане и температура.

КАТАЛОГ - КОМПЕНСАТОРИ

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОМПЕНСАТОРИ


Няма продукти в тази категория.