Как да изберем компенсатор?

Всички компоненти и системни изисквания трябва да се вземат предвид, когато се избира компенсатор за определено приложение. Разкривайки всички фактори, които могат да повлияят върху надеждното представяне на компенсаторите, дава възможност за правилния им избор.

План на тръбопровода

Преди да се избере самия компенсатор, трябва да се потвърди, че тръбопровода и оборудването са в съответствие с добрите инженерни практики за проектиране. Най-общо, това означава да се определи правилната позиция и дизайна на опорите, водачите и фиксираните точки, които са много важни за правилното действие на компенсаторите.

Работни движения на компенсаторите

Поради това, че компенсаторите и гъвкавите връзки се използват за поемане на вибрации, аксиални, латерални и ъглови движения на тръбопроводите, внимателната преценка и калкулиране на движенията е от особена важност. Важно е да се пресметнат точно коефициентите на термално разширение.

Специфичният материал, от който е изработен тръбопровода трябва да бъде известен, тъй като коефициентът на разширение се различава силно от материал до материал.

Тези разлики могат да повлияят много силно пресметнатите движения, до такава степен, че движението на тръбата да надвиши възможността на компенсаторите да поемат движения, и то въпреки, че първоначално заложената информация може да показва, че металните, тъканните, или гумените компенсатори ще поемат даден лимит.

 

Флуид, преминаващ през тръбопровода

Определянето на работния флуид е също много важна стъпка, тъй като всяка година се появяват и пренасят нови химикали. Флуидът е един от най-важните определящи фактори при определяне на правилния материал за изработка на компенсаторите. Изборът на материал за изработка на компенсаторите, не трябва да бъде подценяван в процеса на дизайн. В случай, че бъде избран материал с характеристики, много близки до лимитните характеристики на флуида е налице риск от повреда, дефект в оборудването, загуби от замяна на оборудване и дори човешки жертви.

Всеки абразивен материал в флуида трябва да бъде внимателно проучен, тъй като дори малки количества абразивни материали при висока скорост могат да протрият или пробият компенсаторите преждевременно. Защитните ръкави или изпълнени арки, трябва да бъдат проучени. Консервативността е най-добрата тактика, защото повреден компенсатор може да доведе до бързи сериозни производствени последствия.

Препоръчва се компенсатори, които се монтират в екстремни условия да преминават задължително сертификация, както на материалите, така и на целия продукт, за да е сигурно, че ще изпълняват функциите си правилно.

Налягане и температура

Точните данни за температурата и налягането са важна част при избора на компенсатор и трябва да бъде задължително включена в анализа при избора им. Когато температурата надвишава 90 С, правилните коефициенти за намаляване възможността компенсатора да поеме определено налягане са от решаващо значение. Трябва да е сигурно, че компенсаторите или гъвкавите връзки могат да поемат работното системно налягане при максимума на работната температура. Коефициентите за намаляване на рейтинга на налягането са необходими, за да се предотврати потенциално разслояване или повреди на слоевете на компенсаторите.

Когато компенсаторите се използват за разтоварване на налягането, за пулсиращо или шоково налягане, неговите лимити също трябва да се проучат.  Основно правило , че компенсаторът трябва да издържа 4 пъти работното налягане, за да се счита че издържа на шоково налягане.

Фиксиращи точки и опори

За правилното действие на компенсаторите трябва да се използват висококачествени, надеждни опори, които да издържат на силите, породени от налягането и движенията, които трябва да поема тръбопровода. Използването на контролни шпилки и ограничаващи болтове също се препоръчва, като резервна мярка, в случай че опората се повреди. Тези шпилки предотвратяват преразтягането на компенсаторите и разпада им, в случай на превишаване на работните лимити. Използването на контролни шпилки е евтина мярка за ограничаване на риска.

Неметалните компенсатори, когато са проектирани и монтирани правилно, могат да издържат 30 години и повече. Пример за това е приложение, в което студена вода под високо налягане преминава през EPDM компенсатор с диаметър над 2500 мм, при повече от 90 С в атомна централа. Когато е премахнат, компенсаторът показва съвсем слабо износване и леко втвърдяване, след служба от над 25 години.

 

Надеждността на компенсаторите почти винаги е пряко обвързана с правилния избор на опорите, както и с правилния дизайн на тръбопровода. Вземането предвид на всички горепосочени фактори гарантира дълъг и безотказен живот на компенсаторите и гъвкавите връзки.


Няма продукти в тази категория.