според флуида

Гумените компенсатори могат да пренасят различни флуиди и са проектирани да компенсират аксиални, латерални или ъглови движения в тръбопроводите. Предлагаме разнообразни типове гумени компенсатори според флуида, произведени от различни съставки и добавки в гумената смес. Чрез подбор на специалната формула за всяка каучукова смес, влагани в отделните типове гумени компенсатори, същите могат да бъдат ползвани за  с множество вещества, включително корозивни вещества и абразивни вещества.

Нашите гумени компенсатори са проектирани да пренасят разнообразни флуиди, включително пропан-бутан, природен газ, въздух, масла, горива, разтворители, киселини, основи, абразивни вещества и др.

Няма продукти в тази категория.