Енергетика

Енергетиката е един от секторите с най-високи изисквания, що се касае качеството на материалите и контрола върху производствения процес. Предлагаме гумени компенсатори за употреба в енергетиката, за монтаж в инсталации на атомни, топлоелектрически и водноелектрически или комбинирани електроцентрали, както и за соларни системи. 

Гумените компенсатори за енергийния сектор се ползват поради способността си да поемат всякакъв тип движения във връзки на кондензатори, спомагателни, нагнетателни, изпускателни, водоснабдителни линии и въздухоснабдителни връзки.

Гумените компенсатори за енергетиката са усъвършенствани решения за поемане на термални и работни движения при производството и разпределението на въглища, природен газ, биогаз газови турбини и др. Комбинираме високоиздръжливи материали с напредничав технологичен дизайн, за да доставим гумени компенсатори, които позволяват да не се допуснат вредни емисии в околната среда и да се увеличи производителността.

Нашият обширен асортимент от гумени компенсатори за енергийния сектор предлага решения за специфичните изисквания на различните типове производство на енергия, включително високотемпературни гумени компенсатори, абразивоустойчиви и гумени компенсатори устойчиви на химикали.

Колкото и високи  да са критериите Ви за опазване на околната среда и без значение колко агресивна е средата Ви, в конвенционалната, атомната енргетика или производството на енергия от възобновяеми източници - можем да доставим подходящите гумени компенсатори, които да запазят непрекъснат енергийния поток към милиони души, които се нуждаят от нея.


Няма продукти в тази категория.