Инструкции поддръжка компенсатори

Общи инструкции за поддръжка на текстилни компенсатори

За да се гарантира правилното функциониране на производственото оборудване, трябва да се вземе предвид поддръжката на компонентите му. Разбира се, когато се касае за тъканни компенсатори, това е особено важно. Нашите текстилни компенсатори са изработени от висококачествени материали и се използват на открито. Те са защитени външно със слоеве и импрегнации, които са устойчиви на околната среда и водонепроницаеми или устойчиви на флуида, преминаващ през тях.

 

 

В допълнение можем да предложим и версии със слоеве и импрегнации, защитаващи от радиоактивно замърсяване. Абсолютно наложително е да се извършва превантивна поддръжка, за да се предотврати механична повреда на текстилните компенсатори. При дейности, свързани със заваряване, рязане, шлайфане, изолационни работи и други, в случай че се извършват в непосредствена близост до текстилните компенсатори трябва същите да бъдат покрити старателно преди началото на тези ремонти, за да се защитят.

Текстилните компенсатори не се боядисват и не се изолират допълнително без наше изрично писмено съгласие!

Специално предупреждение за поддръжка на текстилни компенсатори

За да се гарантира безотказното действие на компенсаторните тъканни елементи, трябва да провеждате следния контрол и поддръжка на текстилните компенсатори:

 

  • Визуален контрол на всички конструкционни елементи на тъканния компенсатор и проверка за потнециална повреда
  • Контрол на фиксиращите и закрепващите елементи на текстилните компенсатори

 

План за поддръжка и контрол върху тъканните компенсатори

Визуалният контрол може да се извършва текущо, но най-малко на 3 месеца, за да се предотвратят по-късни евентуални последствия.

Почистване на повърхността на тъканните компенсатори от наслагвания

При регулярните инспекции трябва да проверите повърхността на текстилните компенсатори за вредни наслагвания и депозити. Ако са налични, ги премахнете внимателно.

Крепежни елементи

Визуалната инспекция на крепежните елементи за тъканни компенсатори включва поддръжка чрез:

 

  1. При закрепване със скоби:

 

 

Според състава на материала на тъканния компенсатор и структурата на отделните слоеве може да се получи слягане на материала и смачкването му в областта на притискане след известно време. Затягането на скобите и шините предотвратява това слягане. Слягане се получава и когато оборудването е преминало през горещ етап - тестова операция,  пускане в ход и др. Поради това след тестови операции на тъканни компенсатори винаги затягайте болтовите връзки. Това затягане е наложително и когато тръбопровода се намира под динамичен стрес и вибрации

        2. При фланцова връзка

 

При тъканни компенсатори, когато е налична фланцова връзка за присъединяване е необходимо да се тестват всички болтови връзки. Както споменахме по-горе в случай на слягане, болтовите връзки се охлабват и трябва да се натегнат. Обърнете внимание на максималния болтов натяг и не пренатягайте болтовета, за да не скъсате компенсатора.

 

Внимание

Безопасността при използване на оборудването зависи от професионалния, правилен и старателен монтаж. Моля следвайте точно нашите инструкции за монтаж, предоставени с продукта и спазвайте условията за съхранение и транспорт. Ако имате въпроси или се колебаете относно поддръжката на текстилните компенсатори, моля не се колебайте да се свържете с нас. От повреда на това индустриално оборудване, понякога може да зависи здравето и безопасността на хората  и дори човешки живот!

Всички материали, използвани за производството на тъканните компенсатори са безопасни за човешкото здраве и одобрени за ползване, особено тези, изработени от стъклени влакна и пластмасови фолиа. Ако операторите, работещи с тъканни компенсатори почустват някои от следните проблеми препоръчваме незабавно да:

- да напсунат помещението ако усетят, че имат проблеми с дишането

- в случай на раздразнена кожа да измият мястото с хладка вода и сапун

- В случай на раздразнени очи, да ги промият 10 минути със хладка вода

В случай на пожар, има опасност от формиране на токсични продукти от пиролизата, като винаги трябва да се ползват защитно облекло и лични предпазни средства - респираторни маски, ръкавици и др.


Няма продукти в тази категория.