Шибъри

Шибърите са кранове, които се отварят чрез издигане на кръгъл или правоъгълен клин, стоящ на пътя на флуида. Основна характеристика на шибърите е че уплътнителните повърхности между седлото и клина са плоски, така че да се постигне праволинейност на потока и минимално ограничаване на флуида.

Лицата на затвора на шибъра могат да бъдат в клиновидна форма или да са паралелни. Шибърите се използват основно да спират или предотвратяват потока на флуиди, но обикновено не се използват за регулиране, освен ако не са специално проектирани за тази цел.

Поради способността им да разсичат флуидите шибърите се използват често в петролната промишленост.


Няма продукти в тази категория.