Пневматични задвижки

Пневматична задвижка, пневматични задвижки за промишлена арматура

Пневматичните задвижки регулират позицията на клапана чрез превръщане на въздушното налягане в линейно или ротационно движение. Пневматичните задвижки използват сгъстен въздух, за да генерират работна енергия. Пневматичните задвижки могат да бъдат с пружинни или двойно действащи механизми.

Предимствата на пневматичните задвижки за промишлена арматура са, че те са здрави, леки, с просто устройство и са бързи. Факт е, че пневматичните задвижки осигуряват повече сила от всяка друга технология на задвижването, с изключение на хидравликата.

Другото основно предимство на пневматичната задвижка еа високата скорост, която се достига по принцип при пневматичните задвижвания. Пневматичните задвижки могат да се използват без допълнителна преработка дори и в зони, където се изисква взривозащитен задвижващ механизъм, тъй като няма възможност за създаване на искра. Скоростта на задействане може да се регулира по желание с помощта на контролер.

Недостатъците на пневматичните задвижки са например, че прецизният контрол на позицията не е възможен, освен при пълно спиране. Тези задвижващи механизми реагират бързо, но не са идеални за среда под високо налягане, тъй като газът е сгъстен.

Скоростта на реакция става по-бавна (поради компресия на въздуха), когато задвижващият механизъм е значително отдалечен от източника на захранващия въздух. За постигане на висока изходна мощност е необходим пневматичен задвижващ механизъм с по-голям размер. Задействането на пневматичните задвижки се влияе от колебанията в налягането на въздуха и дебита.

Предлагаме пълната гама от пневматични задвижки за всякакъв тип промишлена арматура, както и спомагателни компоненти – пневматични разпределители, пресостати, разтоварващи клапани, пневматични шлаухи, предпазни клапани, редукционни клапани, пневматични филтри, кондензоотделители, Бързи връзки, пневматични фитинги, Съединители, Щуцери, Бързи връзки, Цанги, фитинги с врязващ пръстен и др.


Няма продукти в тази категория.