Измерване температура

Индустриалните термометри служат за измерване на термалното състояние на определена хомогенна субстанция. Системата за измерване на температурата трябва да е възможно най-близо до измерваното тяло, за да е по-прецизна. Най- често разпространените термометри, които предлагаме са на следните принципи:

Термометри с капилярна стъклена тръба

Тези индустриални термометри са подходящи за измерване на температурата на газове, пари и течности в танкове, съдове и тръбопроводи. Термометрите с капилярна тръба са на принципа на стъклена капилярна тръба, с разширяваща се от температурата течност. Капилярната тръба се монтиран в метален корпус с V-образна  форма и има измервателна скала за измерване на температурата.

Биметални термометри

Биметалните индустриални термометри работят на принципа на спирална тръба с биметални пластини. Механичната деформация на биметалните пластини в тръбата води до кръгово движение на спиралата, което се причинява пряко от промяната на температурата. Това движение довежда до изместване на стрелката на термометъра по циферблата му.

Термометри с инертен газ

Термометрите с инертен газ са на принципа на затворен газ, капилярна тръба и бурдонова тръба. Измерваталната система е пълна с инертен газ под високо налягане – обикновено азот с висок коефициент на разширение. При изменение на температурата, газът разширява обема си, което механично води до изместване на показанието.

Електроконтактни термометри

Електроконтактните термометри служат за прекъсване на електрическата верига при достигане определена температура в измервателната система. Ако показанието на температурата измерено от електроконтактния термометър е значително под или над посочената стойност, той може да служи за задействане на аларма, за стартиране, спиране или промяна на технологичния процес.


Няма продукти в тази категория.