Измервателна апаратура

Успехът е измерима величина! В зависимост от индустриалното приложение се налага ползването на измервателна апаратура за отчитане и контрол на различните автоматизирани процеси. Предлаганите от нас прецизни и надеждни измервателни уреди за вграждане в тръбопроводи, са от жизнена необходимост за функционирането на индустриалното оборудване по всяко време.

Разгледайте широкия асортимент на ДЕА ТРЕЙД БГ ЕООД от технологии и сензори за измерване в индустрията, включително за: 

Измерване на налягането – мощни сензори за измерване на абсолютно, относително, хидростатично и диференциално налягане,

Измерване на температурата – термометри и температурни трансмитери за автоматизация на индустрията

Измерване на нивото – постоянно измерване на нивото на флуидите и засичане на достигане на нива при течности и твърди вещества

Анализ на течностите – водата, напитките, хранителните и млечни продукти, химикалите и лекарствата трябва да бъдат анализирани всеки ден за промени. Изберете уредите, които подхождат най-добре на нуждите ви от широкия спектър сензори за анализ на флуиди, които предлагаме.

Измерване на дебита  на течности, газове, пара, вода и др.  Флуиди от типа на природен газ, пара, минерални масла и химикали са само някои от типовете пренасяни вещества, чийто дебит трябва да бъде измерван ежедневно и непрестанно. Подберете за инсталацията си прецизни дебитомери и сензори.

Измерване на влажността – предлагаме сензори, създадени да извършват мониторинг на климата в индустриалните процеси – например в производството и процесното инженерство.

Измерване на плътността – прецизни сензори за измерване на концентрацията на киселини и основи, плътността на смеси от абразивни или слепващи се флуиди, както и отчитане на твърдото вещество в шлам и утайки.


Няма продукти в тази категория.